Pracownik w Dziale Zamówień Publicznych i Umów

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów/kandydatek do pracy w Dziale Zamówień Publicznych i Umów

Miejsce pracy: 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • archiwizacja postępowań zgodnie z wewnętrznymi procedurami

Wymagania:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych  i aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość pakietu Office,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu i pracy w zespole,
 • wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub prawnicze.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • miłą atmosferę pracy.

Data składania ofert: 18.12.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - w godzinach: od 7:00 do 14:35, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • CV,
 • prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”