Pracownik w Dziale Organizacyjno-Prawnym

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek do pracy w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Miejsce pracy: 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie pism i zarządzeń dotyczących działu.
 • Prowadzenie rejestrów m.in. zarządzeń wewnętrznych, skarg i wniosków, pełnomocnictw.
 • Prowadzenie czynności związanych z obsługą administracyjną praktyk.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
 • Obsługa kancelaryjna Rady Społecznej i prowadzenie dokumentacji dotyczącej jej działalności.
 • Przyjmowanie i przygotowywanie we współpracy z radcą prawnym odpowiedzi na skargi i wnioski.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Szpitala.
 • Aktualizacja dokumentów rejestrowych Szpitala.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o odpowiednim kierunku, dodatkowe kwalifikacje mile widziane.

 • Doświadczenie zawodowe: w pracy biurowej, mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu.

Oferujemy:

umowę o pracę na pełen etat

Data składania ofert: 16.09.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • ewentualne kopie zaświadczeń odbytych kursów,
 • prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”