Pielęgniarka/Pielęgniarz – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek na stanowisko: PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Miejsce pracy: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

Podległość bezpośrednia:  pielęgniarka oddziałowa/ pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek.

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym oraz pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspakajania potrzeb biologicznych, psychospołecznych oraz kulturowych,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań;
 • współpraca z personelem medycznym, członkami zespołu terapeutycznego oraz z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • promowanie zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 • obowiązek zachowania odpowiedzialności zawodowej i ochrony danych osobowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie pielęgniarskie lub licencjat pielęgniarstwa,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • mile widziane doświadczenie na oferowanym stanowisku,
 • mile widziany kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa kardiologicznego, internistycznego, geriatrycznego,
 • stosowanie wiedzy w praktyce i dostosowanie się do nowych zadań,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • możliwość wyboru formy zatrudnienie (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna)
 • możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym zespole

Data składania ofert: 24.02.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40 w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • list motywacyjny,
 • życiorys/C.V.,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • ewentualne kopie świadectw pracy oraz kopie zaświadczeń odbytych kursów,
 • prosimy o dopisanie klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2014.1182 tj.ze zm./. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.