Lekarz alergolog

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: LEKARZ ALERGOLOG

Miejsce pracy: Poradnia Alergologiczna dla dzieci, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami w Poradni Alergologicznej dla dzieci,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnego wykonania procedury medycznej,
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych,
 • lekarz specjalista w dziedzinie alergologii, albo lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:
  1. ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii lub
  2. ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc lub specjalista w dziedzinie chorób płuc.
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza.

Oferujemy:

 • możliwość wyboru formy zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna)

Data składania ofert: 30.06.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40 w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • ewentualne kopie zaświadczeń ukończonych kursów/szkoleń.

Dodatkowo prosimy o podpisanie i dołączenie klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.