INFORMATYK

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek na stanowisko: INFORMATYK

Miejsce pracy: Dział Informatyki, Kontraktowania, Weryfikacji Świadczeń Medycznych i Statystyki Medycznej 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie sprawności działania sprzętu komputerowego podlegającego IT,
 • prowadzenie konserwacji, diagnostyki i podstawowych napraw systemów informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń i zapewnienie pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
 • utrzymywanie w sprawności, konfiguracja sieci LAN/WAN/WLAN,
 • nadzór i administracja nad serwerami Windows i Linux,
 • nadzór i administracja nad bazami Oracle, MS SQL,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • planowanie zapotrzebowania na sprzęt i części niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności i jakości pracy,
 • ewidencjonowanie, inwentaryzowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania,
 • analiza logów systemowych, monitorowanie zdarzeń i alarmów,
 • nadzór i administracja szpitalnych systemów HIS.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie o profilu informatycznym,
 • min. roczny staż pracy na stanowisku informatyka,
 • praktyczna wiedza z zakresu konfiguracji sprzętu komputerowego oraz zarządzania licencjami,
 • podstawowa znajomość języka SQL-baza danych Oracle,
 • znajomość w stopniu podstawowym: MS SQL, Środowisko Linux, Windows, Windows Server,
 • znajomość w stopniu dobrym desktopowych systemów operacyjnych –Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
 • znajomość instalacji / konfiguracji usług www/ftp,
 • umiejętność budowy, administrowania i serwisowania sieci LAN, konfiguracji urządzeń aktywnych, okablowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • dokładność i terminowość,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość sieci VPN,
 • znajomość oprogramowania Mediqus,
 • znajomość konfiguracji sprzętu Stormshield,
 • znajomość systemów tworzenia kopii zapasowych.

Oferujemy:

 • umowa o pracę.

Data składania ofert: 17.06.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • list motywacyjny,
 • życiorys/C.V.,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • ewentualne kopie zaświadczeń odbytych kursów,
 • prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”