Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
główny budynek szpitala
Segment C – I piętro

p.o. Kierownik oddziału

dr n. med. Grzegorz Cwynar
Specjalista położnictwa i ginekologii, Specjalista Ginekologii Onkologicznej

Położna oddziałowa

mgr poł. Katarzyna Mielus-Falkus
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego

Sekretariat

(32) 731 23 10

Lekarze

(32) 731 23 13

Pielęgniarki

(32) 731 23 14

Oddział specjalizuje się w operacjach onkologicznych takich schorzeń jak rak trzonu macicy, szyjki macicy czy rak jajnika.

W przypadku konieczności usunięcia macicy około 80% tych operacji wykonywanych jest laparoskopowo lub przezpochwowo.  Dzięki temu pacjentka operowana jest bez rozcinania powłok brzusznych, ból po operacji jest znacznie mniejszy, skraca się także okres pobytu w szpitalu.

Skoordynowana opieka nad pacjentką trwa od pierwszej konsultacji, poprzez diagnostykę i zabieg aż po wydanie wyniku badania histopatologicznego z ewentualnymi zaleceniami dalszego postępowania.

Pacjentka na każdym etapie leczenia ma prawo do pełnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia i o planowanym leczeniu. Otrzymuje kompleksową opiekę zgodną z najnowszymi wytycznymi i w każdej chwili może skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Oddział współpracuje z Kliniką Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie CMKP kierowanej przez prof. Łukasza Wicherka. Dzięki temu pacjentki zyskały możliwość konsultacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach także operacji w wiodącym ośrodku w Polsce.

Oddział położniczo-ginekologiczny i ginekologii onkologicznej PZZOZ w Czeladzi świadczy szeroki zakres usług medycznych także w obszarze leczenia zachowawczego. Lekarze ginekolodzy pracujący w oddziale przyjmują również w przyszpitalnej poradni ginekologicznej, gdzie konsultują pacjentki przed operacjami i kontrolują po operacjach.

ZAKRES DZIALALNOŚCI

Oddział położniczo-ginekologiczny i ginekologii onkologicznej świadczy szeroki zakres usług medycznych zarówno w obszarze leczenia zachowawczego, jak i ginekologii operacyjnej w tym ginekologii onkologicznej. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze medycznej, nowoczesnym technikom terapeutycznym oraz posiadanemu sprzętowi medycznemu, oddział oferuje:

Zabiegi ginekologiczno- onkologiczne:

 1. Laparoskopowe radykalne usunięcie macicy w raku endometrium
 2. Laparoskopowe usunięcie węzłów chłonnych biodrowo-zasłonowych i okołoaortalnych (limfadenektomia)
 3. Laparoskopowe usunięcie guzów przydatków (z zachowanie czystości onkologicznej)
 4. Laparoskopia zwiadowcza – kwalifikacja do zabiegu radykalnego przy podejrzeniu raka jajnika
 5. radykalne usunięcie macicy w raku endometrium i szyjki macicy
 6. operacje cytoredukcyjne i wytrzewnienia w raku jajnika
 7. operacje raka sromu techniką trzech nacięć z limfadenektomią pachwinową
 8. Laparoskopowe usunięcie macicy
 9. Laparoskopowa amputacja trzonu macicy
 10. Laparoskopowe usunięcie torbieli jajników oraz przydatków,
 11. Laparoskopowa korekcja wypadania pochwy i macicy
 12. Zabiegi diagnostyczne w niepłodności – ocena drożności jajowodów w histerolaparoskopii
 13. Usunięcie macicy przez pochwę
 14. Korekcja wypadania pochwy i macicy z zastosowaniem siatek
 15. Operacje w nietrzymaniu moczu – ToT, TVT
 16. Biopsja aspiracyjna endometrium
 17. Punkcja torbieli jajników
 18. Badanie genetyczne guzów w raku jajnika

W oddziale realizowane są świadczenia w ramach Pakietu Onkologicznego.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ