Oddział Neurologiczny

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
główny budynek szpitala
Segment A – II piętro

Kierownik oddziału

lek. Krzysztof Tempka
Specjalista Neurolog

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Renata Bakalarz
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Sekretariat

(32) 731 22 70

Lekarze

(32) 731 22 72

Pielęgniarki

(32) 731 22 73

Zakres udzielanych świadczeń medycznych w oddziale to przede wszystkim choroby naczyniowe mózgu (udary, niedokrwienia, krwotoki), choroby nowotworowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, schorzenia związane ze starzeniem organizmu takie jak: choroba Alzheimera i Parkinsona, zespoły bólowe na tle zmian dyskopatycznych i pourazowych w obrębie kręgosłupa oraz padaczka. W oddziale prowadzi się wczesną rehabilitacje przy współudziale specjalistów w zakresie rehabilitacji, logopedii i psychologii. Zapewniamy również stałą konsultację neurochirurgiczną i kardiologiczną. Po leczeniu szpitalnym pacjenci obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej.

Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Oddział posiada możliwość szybkiej diagnostyki dzięki całodobowemu dostępowi do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii dopplerowskie. Cyfrowe badania EEG pozwalają na nowoczesną diagnostykę utrat przytomności i prowadzenie chorych na padaczkę.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM