Oddział Dziecięcy

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
główny budynek szpitala
Segment C – Parter

p.o. Kierownik oddziału

lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała
Specjalista Pediatrii

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

mgr Monika Ligęza
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Oddział Dziecięcy jest oddziałem w którym leczone są dzieci do 18 roku życia głównie z zakażeniami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Udzielana jest również pomoc w nagłych zachorowaniach i zaostrzeniach chorób przewlekłych. Oddział jest otwarty na potrzeby małych pacjentów i przystosowany do pobytu opiekuna z dzieckiem podczas całej hospitalizacji.

Personel oddziału otacza życzliwością i fachową opieką chorych i ich opiekunów. Na każdej sali towarzyszą dzieciom kolorowe rysunki, które zapewniają przyjazne otoczenie i odwracają uwagę pacjenta od niezbędnych zabiegów.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE DZIECIĘCYM