ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
główny budynek szpitala
Segment C – I piętro

Kierownik oddziału

lek. Aleksandra Karoń - Gutowska
Specjalista Anestezjologii i intensywnej terapii

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

Elżbieta Sikora
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Sekretariat

(32) 731 23 20

Lekarze

(32) 731 23 23

Pielęgniarki

(32) 731 23 24

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje ośmioma stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w pełny monitoring i urządzenia zapewniające wielokierunkową terapię. Jest oddziałem wieloprofilowym, w którym leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową różnej etiologii oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prowadzenie całodobowej, intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, w tym:

  • ciągłego monitorowania hemodynamiczne serca,
  • respiratoroterapię z użyciem respiratorów najnowszej technologii,
  • terapię nerkozastępczą,
  • wykonywanie tracheostomii metodą przezskórną,
  • cewnikowanie naczyń żylnych i tętniczych,
  • prowadzenie żywienia do- i pozajelitowego.

Oddział posiada specjalny pokój przeznaczony do spotkań lekarzy z najbliższymi Pacjenta tak, aby zapewnić komfort rozmowy, spokojne i godne warunki  prowadzenia ustaleń w zakresie prowadzonego leczenia i jak najlepszych możliwości pomocy Choremu.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII