Dzienny Oddział Psychiatryczny

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
Segment D

Kierownik Oddziału

dr n. med. Agata Karnowska
Specjalista Psychiatrii, Specjalista w zakresie seksuologii

Pielęgniarka oddziałowa

dr n. o zdr. Dorota Kaziród
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Sekretariat

(32) 731 23 60

Pielęgniarki

(32) 731 23 70

Dzienny Oddział Psychiatryczny dysponuje 20 miejscami dla Pacjentów.

Celem oddziaływań jest leczenie i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobami afektywnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, związanymi ze stresem, zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, psychicznymi wynikającymi ze zmian w Ośrodkowym Układzie Nerwowym. Osoby przebywające na Oddziale biorą udział w zajęciach wg szczegółowego planu, który umożliwia kompleksowy charakter rehabilitacji i terapii.

Oferujemy psychoterapię grupową, terapię zajęciową (m.in. arteterapię, muzykoterapię, relaksację), zajęcia psychoedukacyjne, a także terapię indywidualną. Pacjenci poddawani są również leczeniu farmakologicznemu, dobieranemu w miarę potrzeb. Udział w terapii jest dobrowolny i wymaga zaangażowania ze strony Pacjenta.

Pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrycznego mogą liczyć na pomoc lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.

Dzienny Oddział Psychiatryczny współpracuje z Oddziałem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych stanowiąc tzw. Pośrednią formę leczenia i rehabilitacji pomiędzy leczeniem stacjonarnym a ambulatoryjnym.