Dzienny Oddział Psychiatryczny

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
Segment D

Kierownik Oddziału

dr n. med. Agata Karnowska
Specjalista Psychiatrii

Pielęgniarka oddziałowa

piel. Aneta Jakubczyk

Sekretariat

(32) 731 23 60

Pielęgniarki

(32) 731 23 70

Dzienny Oddział Psychiatryczny dysponuje 20 miejscami dla Pacjentów.

Celem oddziaływań jest leczenie i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobami afektywnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, związanymi ze stresem, zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, psychicznymi wynikającymi ze zmian w Ośrodkowym Układzie Nerwowym. Osoby przebywające na Oddziale biorą udział w zajęciach wg szczegółowego planu, który umożliwia kompleksowy charakter rehabilitacji i terapii.

Oferujemy psychoterapię grupową, terapię zajęciową (m.in. arteterapię, muzykoterapię, relaksację), zajęcia psychoedukacyjne, a także terapię indywidualną. Pacjenci poddawani są również leczeniu farmakologicznemu, dobieranemu w miarę potrzeb. Udział w terapii jest dobrowolny i wymaga zaangażowania ze strony Pacjenta.

Pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrycznego mogą liczyć na pomoc lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.

Dzienny Oddział Psychiatryczny współpracuje z Oddziałem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych stanowiąc tzw. Pośrednią formę leczenia i rehabilitacji pomiędzy leczeniem stacjonarnym a ambulatoryjnym.