Nowy tomograf komputerowy w czeladzkim szpitalu

Pracownia diagnostyki obrazowej, działająca w szpitalu powiatowym w Czeladzi, ma nowy tomograf komputerowy. Z nowego urządzenia mogą korzystać chorzy leczeni w szpitalu i pacjenci z zewnątrz.

Aparat wyposażony jest w nową technologię, która umożliwia uzyskanie obrazów najwyższej jakości. Co ważne, podczas badania pacjent otrzymuje znacznie mniejszą dawkę promieniowania jonizującego.

Urządzenie posiada wbudowaną kamerę, która pomaga w zapewnieniu lepszej opieki pacjentowi dzięki ciągłej obserwacji podczas wykonywanej diagnostyki.  Badania przeprowadzane są znacznie szybciej, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń obrazu (artefaktów) wynikających z poruszania się pacjenta.

Tomografia komputerowa jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.  Pozwala na ocenę praktycznie wszystkich części ciała i stanowi jeden z podstawowych elementów diagnostyki wielu chorób, w tym nowotworów.

Nowy tomograf  pozwala m.in. na wykonywanie wysokiej jakości badań angiograficznych, umożliwia obrazowanie jelita grubego oraz wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka płuc, a także ocenę stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych.

Czeladzka pracownia należy do sieci centrów diagnostycznych HELIMED.