Milion od Rady Powiatu na walkę z koronawirusem.

Powiat Będziński zakupi dla Szpitala m.in. niezbędne środki ochrony indywidualnej, specjalistyczny ambulans, a także wesprze rozbudowę OIOM-u i zakup respiratorów.
Zarząd Powiatu Będzińskiego zdecydował o przekazaniu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 1.000.000 zł na walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachorowalnością na COVID-19.

Przychylając się do prośby dyrekcji szpitala, mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiat przekaże pieniądze na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego:
– 5.000 sztuk maseczek jednorazowych,
– 1.000 sztuk kombinezonów ochronnych z kapturami i osłonami na buty.
Ponadto władze Powiatu Będzińskiego zdecydowały o sfinansowaniu zakupu nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, obejmującym defibrylator transportowy i przenośny zestaw tlenowy.

– W aktualnym czasie tak skonfigurowany ambulans będzie wykorzystywany do obsługi pacjentów podejrzanych i chorych na COVID-19 do transportu pomiędzy naszym szpitalem a oddziałami i szpitalami zakaźnymi. Po wygaśnięciu epidemii, ambulans będzie wykorzystywany do transportu miedzyszpitalnego pacjentów PZZOZ pozostających w stanie zagrożenia życia – wyjaśnia Dyrektor PZZOZ, Aldona Sylwa.
Zakupiony zostanie także aparat ultrasonograficzny, będący podstawowym sprzętem medycznym diagnostycznym wskazanym do codziennej ewaluacji stanu płuc u chorych na COVID-19. Szpital może także liczyć na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (powiększenie o kolejne trzy łóżka).

– Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, szczególnie w tym okresie, powinny stanowić priorytet w działaniach samorządowców. Obecna sytuacja stanu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze dosadniej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie tego rodzaju usług medycznych dla mieszkańców gmin i miast Powiatu Będzińskiego – podkreśla Starosta Będziński, Sebastian Szaleniec.

Tymczasem analiza danych statystycznych obrazujących stopień wykorzystania miejsc łóżkowych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PZZOZ wykazała, że miały one jeden z najwyższych wskaźników obłożenia w województwie śląskim i z trudnością pokrywały zabezpieczenie medyczne w zakresie intensywnej terapii dla chorych Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i ludności Powiatu Będzińskiego. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną i lawinowo narastające zapotrzebowanie na miejsca intensywnej terapii, inwestycja w rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wydaje się być zatem najbardziej racjonalnym sposobem wydatkowania środków publicznych, w istotny sposób poprawiającym sytuację zdrowotną i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu będzińskiego.

Na wsparcie szpitala ze swoich budżetów zdecydowały się także miasta i gminy Powiatu Będzińskiego: Będzin (350.000 zł), Czeladź (300.000 zł), Siewierz (100.000 zł), Bobrowniki (130.000 zł), Psary (50.000 zł), Wojkowice (60.000 zł).

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

źródło: https://powiat.bedzin.pl/