SWKO nr DOK.1.1.2020 o Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji.