Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, pozostałych Oddziałach, Poradniach, Izbie Przyjęć i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w obu lokalizacjach Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź i ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin