Konkurs ofert nr 1/KO/2016 o Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.