Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorców, które nie jest stanem nagłym dla pacjentów (dorosłych i dzieci) z następującego obszaru gmin: Psary, Ożarowice, Siewierz, Mierzęcice, Bobrowniki, zgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia