Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Oddziale Dziecięcym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Dziecięcego, w lokalizacji Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź