Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, pozostałych Oddziałach oraz Izbie Przyjęć w lokalizacji Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź