Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Izbie Przyjęć i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w obu lokalizacjach Udzielającego Zamówienia, tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź i ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin