Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienie funkcji Kierownika Izby Przyjęć/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w lokalizacji Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40,41-250 Czeladź