Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć, Oddziałach, Poradniach i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w obu lokalizacjach Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź i ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin