Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, pozostałych Oddziałach, Izbie Przyjęć i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w obu lokalizacjach Udzielającego Zamówienia tj. ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź i ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin