Komunikat ws. Przekazywania rzeczy osobistych dla pacjentów

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ  EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE
WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZANIA CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W POWIATOWYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.

INFORMACJE BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE
PO WERYFIKACJI ROZMÓWCY PRZEZ LEKARZA ODDZIAŁU.

PRZEKAZYWANIE RZECZY OSOBISTYCH DLA CHORYCH JEST MOŻLIWE POPRZEZ DOSTARCZENIE ICH DO PUNKTU INFORMACYJNEGO SZPITALA W FORMIE OPISANEJ PACZKI:

IMIĘ I NAZWISKO CHOREGO
ODDZIAŁ