Komunikat ws. ograniczenia odwiedzin

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną na świecie, wprowadza się

OGRANICZENIE ODWIEDZIN.

Odwiedziny pacjentów wyłącznie w godzinach od 15.00 do 18.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby odwiedzające przed wejściem na Oddział zostaną poddane badaniu temperatury ciała. W przypadku stanów podgorączkowych
i gorączki osoby odwiedzające nie będą wpuszczane na Oddział.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1239 z późn. Zm.)