Kolejne zmiany w czeladzkim szpitalu. Powstała część dydaktyczna, zmodernizowano Oddział Chorób Wewnętrznych

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi zakończył realizację wszystkich inwestycji zlokalizowanych na II piętrze szpitala. Remont trwał dwa lata. W 2021 r. odnowiono oddział neurologii, w ubiegłym oddano do użytku pracownię endoskopii. Dziś podsumowano ostatnie inwestycje, które obejmowały  I etap modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, realizację pracowni:  echokardiografii, ultrasonografii, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej,  poradnię położniczo-ginekologiczną oraz utworzenie sali audiowizualnej do celów dydaktycznych.

– Kolejny rok jesteśmy świadkami przemian, które dokonują się w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Obecnie szpital przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znacznie poprawił się również komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Poprzez termomodernizację, wymianę elewacji i okien, szpital zyskał nowoczesne oblicze, które zachwyca swoją estetyką. Budynek PZZOZ w Czeladzi nie przeszedł oczywiście tylko zewnętrznej metamorfozy. To zmiany, które toczyły się wewnątrz, są kluczowe. Szpital zyskał zupełnie nowe możliwości, przede wszystkim dzięki innowacyjnemu wyposażeniu, które usprawnia pracę medyków. Jestem przekonany, że przyczyni się to niewątpliwie do skuteczniejszej diagnostyki oraz jakości świadczenia usług. Już dzisiaj możemy poszczycić się ogromnymi przemianami, obserwując jednocześnie kolejne etapy rozwoju powiatowej placówkimówi Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Z myślą o przyszłych studentach

Nowa infrastruktura dydaktyczna, w skład której wchodzi sala audiowizualna, w niedalekiej  przyszłości ma być wykorzystywana m.in. w procesie kształcenia studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy. Możliwość transmisji obrazu z bloku operacyjnego i pracowni endoskopii w czasie rzeczywistym pozwoli młodym medykom obserwować przeprowadzane  w szpitalu zabiegi. Na 60-osobowej sali będą mogły być realizowane wykłady oraz ćwiczenia, gdyż konstrukcja pomieszczenia pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć dwóch trzydziestoosobowych grup.

– Konsekwentnie zmieniamy szpital oferując pacjentom lepsze warunki leczenia i dostęp do wysoko specjalistycznych świadczeń. Stale pozyskujemy młodą kadrę medyczną. Wszystkie nasze oddziały są akredytowane do kształcenia rezydentów, absolwenci medycyny chętnie wybierają nasz szpital do odbycia stażu. Włączenie naszej placówki do procesu dydaktycznego przyszłej kadry medycznej jest zatem naturalnym etapem rozwoju szpitala, na który jesteśmy już w pełni przygotowanipodsumowuje dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.

Cześć dydaktyczna wraz z pracowniami  kosztowały 2 mln zł.

Interna w nowej odsłonie

Nowy wygląd zyskał również Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej. Pomieszczenia  dla pacjentów zostały tak zaaranżowane, że bardziej niż szpitalne sale przypominają pokoje hotelowe. Każda sala ma własny węzeł sanitarny, szafki na rzeczy osobiste pacjentów i miejsce do spożywania posiłków. Charakteru dodają tapety na ścianach i obrazy przedstawiające europejskie stolice.

– Całe wyposażenie – od przedmiotów codziennego użytku poprzez łóżka po specjalistyczny sprzęt medyczny są nowe. Poprawia to zarówno jakość leczenia, jak i komfort pobytu pacjenta na oddziale, co także ma niebagatelny wpływ w procesie powrotu do zdrowiamówi Ewa Wiązania-Gacek, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej i dyrektor ds. lecznictwa szpitala.

Przy projektowaniu oddziału wzięto pod uwagę m.in. wyzwania epidemiczne, takie jak covid-19. Oddział wyposażono w śluzę, która pozwala na oddzielenie strefy zakaźnej od pozostałej części piętra. Izolatki zaopatrzono w myjnie-dezynfektory służące do dezynfekcji szpitalnych naczyń sanitarnych. Pozwala to ograniczyć do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów i zapewnia wysoki poziom pacjentom i personelowi.

Czeladzka interna dysponuje również 6-łóżkową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego stworzoną na wzór renomowanych ośrodków kardiologicznych o najwyższym poziomie referencyjności. Sala wyposażona jest w wysokiej klasy wielofunkcyjne łóżka, monitory, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego i respiratory.

– Oddział chorób wewnętrznych zajmuje dwa piętra w skrzydle C szpitala, dlatego, aby jak najmniej zakłócić jego codzienne funkcjonowanie i zachować dostępność dla pacjentów, remont podzielono na dwa etapy. Dziś oddajemy do użytku poziom drugiego piętra, rozpoczęliśmy też drugi etap prac, które mają zakończyć się w drugim kwartalemówi Aldona Sylwa, dyrektor szpitala.

Modernizacja poprawi nie tylko komfort pacjentów, ale także personelu oddziału, który dostał do dyspozycji nowe pomieszczenia do pracy i wypoczynku.

Koszt remontu całego oddziału to ok. 18 mln zł, z czego 6 mln zł, to dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.