Punkt pobrań DRIVE-THRU

Od 1 kwietnia 2022 roku Punkt pobrań DRIVE-THRU w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej będzie nieczynny.

Zostałeś skierowany przez lekarza POZ na test w kierunku SARS-CoV-2?

Od 8 marca 2021 możesz go wykonać w punkcie działającym w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej czynny 7 dni w tygodniu w godzinach

w Czeladzi przy  ul. Szpitalnej 40

Poniedziałek 08:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 17:00
Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 08:00 – 13:00
Piątek 08:00 – 13:00
Sobota 08:00 – 13:00
Niedziela 08:00 – 13:00

 

Kontakt telefoniczny do mobilnego punktu pobrań: 510-693-591

 

Zasady zlecania testów:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić skierowanie na pobranie wymazu.

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady.

Lekarz POZ w ramach udzielania pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

 1. a) przez badanie fizykalne,
 2. b) w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku

życia, w przypadku których porada ma zawsze formę osobistą i po przeprowadzeniu tych czynności, w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

 • Lekarz podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).
 • Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.
 • Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie.
 • Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.
 • Gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.
 • Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.  Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.
 • Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2,  zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru, w których można wykonać badanie.
 • Jeśli przebywasz na kwarantannie
 • 8 dnia kwarantanny dostaniesz SMS z informacją o kontakcie z lekarzem. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie na zrobienie testu. Lekarz zawiadomi też o tym sanepid.
 • Lekarz POZ może Cię też skierować na test wcześniej, jeśli źle się poczujesz.

W  mobilnym punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jak zrobić badanie?

 • Na badanie:
 • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
 • miej przy sobie numer identyfikacyjny, pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ)
 • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę, kichaj we własny zgięty łokieć, zachowaj odległość 1,5 m od innych osób

Test jest bezpłatny.

Pobrana próbka trafia do analizy do  laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu  Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Co oznacza wynik testu?

 • negatywny– wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny– to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania.
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

(opracowanie na podstawie aktualnych materiałów Ministerstwa Zdrowia)