Ograniczenie odwiedzin

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną wprowadza się:

OGRANICZENIE ODWIEDZIN
HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW

Odwiedziny możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownika Oddziału lub Lekarza Dyżurnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. Zm.)

Zarządzenie 15/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin pacjentów w czasie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2