Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2

Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2 Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonuje na bazie łóżek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2 liczy 100 łóżek w tym:
POZIOM II – 100 łóżek w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru

Uprzejmie informujemy, że na oddziałach dostępne są następujące numery telefonów dla rodzin pacjentów:

POZIOM II:

Lekarz Dyżurny: 721 – 315 – 721

Pielęgniarki: 500 – 698 – 993

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00