Informacja o brakowaniu dokumentacji medycznej.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi informuje, iż w maju 2023 r. planowany jest termin usunięcia dokumentacji medycznej. Szczegółowy spis dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia znajduje się poniżej. Osoby zainteresowane odbiorem swojej dokumentacji proszone są o zgłoszenie się po nią do dnia 28.04.2023 r do Archiwum Szpitala w Czeladzi.

Niszczona dokumentacja:

Poradnie Specjalistyczne
Lp. Nazwa Poradni Lata  ostatniej wizyty pacjenta
1 Historia zdrowia i choroby – poradnia reumatologiczna (Czeladź) 2002
2 Historia zdrowia i choroby – poradnia endokrynologiczna (Będzin i Czeladź) 2002
3 Historia zdrowia i choroby – poradnia laryngologiczna (Czeladź) 2002
4 Historia zdrowia i choroby – poradnia neurologiczna (Czeladź) 2002
5 Historia zdrowia i choroby – poradnia chirurgiczna (Będzin i Czeladź) 2002
6 Historia zdrowia i choroby – poradnia urologiczna (Będzin i Czeladź) 2002
7 Historia zdrowia i choroby – poradnia dermatologiczna (Czeladź) 2002
8 Historia zdrowia i choroby – poradnia okulistyczna (Czeladź) 2002
9 Historia zdrowia i choroby – poradnia urazowo-ortopedyczna (Czeladź) 2002
10 Historia zdrowia i choroby – poradnia wad postawy (Czeladź) 2000
11 Historia zdrowia i choroby – poradnia rehabilitacyjna (Czeladź) 2002
12 Historia zdrowia i choroby – poradnia zdrowia psychicznego (Czeladź) 2002
13 Historia zdrowia i choroby – poradnia odwykowa (Czeladź) 2002
14 Historia zdrowia i choroby – poradnia chorób sutka (Będzin) 2002
15 Historia zdrowia i choroby – poradnia hematologiczna (Będzin) 2002
16 Historia zdrowia i choroby – poradnia gastrologiczna (Będzin) 2002
17 Historia zdrowia i choroby – poradnia proktologiczna (Będzin) 2002
18 Historia zdrowia i choroby – poradnia alergologiczna (Będzin) 2002
19 Historia zdrowia i choroby – poradnia ginekologiczna (Będzin) 2002
20 Historia zdrowia i choroby – poradnia kardiologiczna (Będzin i Czeladź) 2002
21 Historia zdrowia i choroby – poradnia leczenia bólu (Będzin) 2002
22 Historia zdrowia i choroby – poradnia neurologiczna dla dzieci (Czeladź) 2000
23 Historia zdrowia i choroby – poradnia specjalistyczna dla dzieci (Czeladź) 2000
24 Historia zdrowia i choroby – poradnia preluksacyjna (Będzin i Czeladź) 2000
25 Historia zdrowia i choroby – poradnia diabetologiczna (Będzin) 2002
26 Historia zdrowia i choroby – poradnia nefrologiczna (Będzin) 2002
27 Historia zdrowia i choroby – poradnia hepatologiczna (Będzin) 2002
28 Historia zdrowia i choroby – poradnia alergologiczna (Będzin) 2002
29 Historia zdrowia i choroby – poradnia lekarza rodzinnego (Będzin) 2002
Historie Chorób z Oddziałów Szpitala
1 Historie Chorób – Ginekologiczno-Położnicze (Będzin) 1992
2 Historie Chorób – Psychiatryczne (Czeladź) 2000-2001
Wyniki Badań
1 Wyniki badań UKG (Czeladź) 2002
2 Wyniki badań EKG (Czeladź) 2001-2002
3 Wyniki badań EEG (Czeladź) 2001-2002
4 Wyniki badań Doppler (Czeladź) 2002
5 Wyniki badań Holter (Czeladź) 2002
6 Wyniki badań Perymetria (Czeladź) 2002
7 Wyniki badań Panendoskopia (Czeladź) 2002
8 Wyniki badań USG (Czeladź i Będzin) 2002
9 Wyniki badań Mammografia (Będzin) 2002
10 Wyniki badań Spirometria (Czeladź) 2002
11 Wyniki badań RTG (Czeladź i Będzin) 2002
12 Wyniki badań Cytologiczne (Będzin) 1997-2002
13 Wyniki badań Histopatologiczne (Będzin) 2001-2002
14 Zdjęcia RTG i TK (Będzin) 2012
Inna
1 Karty Informacyjne Izby Przyjęć (Czeladź) 2002
2 Karty Informacyjne Pediatryczne Izby Przyjęć (Czeladź) 2000
3 Wyniki badań nieodebrane przez pacjenta z Izby Przyjęć (Będzin) 2007-2012