Apel Odnośnie Warunków Korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym  i realizacją zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, każdemu pacjentowi zgłaszającemu się do Nocnej  i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zaleca się w pierwszej kolejności skorzystanie z Teleporady.

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność osobistego stawienia się u nas pacjenta, zostanie on indywidualnie umówiony na konkretną godzinę, po to aby uniknąć przebywania w większym gronie osób.

Nasi lekarze dyżurujący dostępni są pod numerem telefonu:

LEKARZ POZ – 512 – 017 – 672

W ramach Teleporady otrzymają Państwo poradę lekarską oraz możliwość uzyskania e-recepty.

WAŻNE! 

Prosimy o podawanie  Waszego numeru PESEL. Jest on niezbędny do dokonania rejestracji oraz wystawienia e-recepty. Prosimy również aby osoby, którym zostanie wyznaczona indywidualna wizyta w sytuacji gdy nie jest to konieczne przychodziły bez osób towarzyszących.