6 mln zł na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych

6 mln zł dofinansowania, które zostanie przeznaczone na modernizację pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej otrzyma Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji prasowej z udziałem Poseł na Sejm RP Barbary Dziuk, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka i Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabeli Domogały umowę na dofinansowanie podpisała Pani Dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa.

Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym COVID-19. W ramach projektu zaplanowano:

1. przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych w istniejących pomieszczeniach Oddziału, umożliwiające dezynfekcję powierzchni, poprzez wydzielenie izolatek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wydzielenie strefy czystej i brudnej, wyposażenie sal chorych w węzły sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych w celu wyeliminowania ruchu chorych poza sale chorych, wydzielenie pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych, utworzenie śluz umywalkowo-fartuchowych;

2. wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

3. wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne, sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną w funkcjonowaniu Oddziału.

Zaplanowane prace remontowo-budowlane w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych, a co za tym będą istotne dla działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmodernizowany Oddział poprawi jakość diagnostyki i leczenia pacjentów, zwiększy bezpieczeństwo procedur medycznych, a także zapewni właściwą obsługę pacjentów Powiatu Będzińskiego oraz miast ościennych, z głównym nastawieniem na leczenie pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2.