-->

OBCHODY JUBILEUSZU 65-LECIA SZPITALA W CZELADZI

W miniony piątek świętowaliśmy przypadający w tym roku jubileusz 65-lecia otwarcia szpitala w Czeladzi. Uroczysta gala była okazją do podziękowania pracownikom szpitala za wkład włożony w budowanie nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się placówki.

Po przywitaniu przybyłych gości Dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Aldona Sylwa zwróciła się do pracowników, wyrażając słowa uznania za dotychczasową pracę na rzecz szpitala.

„65 lat temu, nasz szpital rozpoczynał swoją misję niesienia pomocy i troski o zdrowie. Dzisiaj jesteśmy świadkami ogromnych osiągnięć, które przyczyniły się do polepszenia jakości życia wielu osób. To sukces każdego z Was, bo bez Waszej pasji, zaangażowania i poświęcenia, nie osiągalibyśmy tak wysokiego poziomu opieki medycznej” – powiedziała. Podziękowała także Staroście Będzińskiemu Sebastianowi Szaleńcowi za współorganizację wydarzenia oraz Prezydentowi Będzina za patronat i użyczenie hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena, w której odbywała się gala jubileuszowa.

SZPITAL WCZORAJ I DZIŚ

W podróż w przeszłość zabrała zgromadzonych gości z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Ewa Wiązania-Gacek, przypominając historię szpitala od dnia jego otwarcia 30 kwietnia 1958 r.

Dr Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji, szczegółowo omówił ostatnie 6 lat działalności placówki oraz plany na najbliższą przyszłość.

W części ekonomicznej przedstawił wyniki finansowe szpitala w ostatnich latach. To m.in. wzrost przychodów z 53 mln zł w 2016 r. do ponad 133 mln zł w 2022 r. i poprawa wyniku finansowego netto, który w 2016 r. za poprzedniego zarządu wynosił -8,7 mln zł, a na koniec ubiegłego roku był już wynikiem dodatnim na poziomie 6,5 mln zł. Wydatki na inwestycje (w tym aparaturę medyczną) za lata 2017-2022 to ponad 60 mln zł.
Dr Jorg przypomniał także o rozszerzeniu usług medycznych, jakie dokonało się w ostatnich latach – otwarcie oddziału okulistyki, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni rezonansu magnetycznego, poszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń w oddziałach chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz ginekologiczno-położniczym i ginekologii onkologicznej a także w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Wiele miejsca poświęcono kadrze szpitala, podkreślając ważną rolę pracowników szpitala
w rozwoju placówki. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, pozyskiwanie młodych pracowników medycznych oraz wsparcie procesów przez kadrę administracyjną to klucz do sukcesu.

Czeladzki szpital jest również znany z realizacji zadań specjalnych wykraczających poza standardowe obowiązki. To m.in. pomoc ofiarom wojny w Ukrainie na wielu poziomach:
Ułatwienie podjęcia pracy przez medyków z Ukrainy w PZZOZ, wsparcie szpitala w Chmielnickim, który leczy rannych żołnierzy z frontu, a od września 2022 r. współpraca
z Fundacją Kanada-Ukraina, której efektem jest pomoc kilkudziesięciu ciężko rannym ofiarom rosyjskiej inwazji poprzez wykonanie niezwykle skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych.

Jubileusz był także okazją do spojrzenia w przyszłość i zaprezentowania planów dalszego rozwoju. To m.in. utworzenie SORu, Centrum Psychiatrii, poszerzenie diagnostyki obrazowej w szpitalu w Będzinie, współpraca w Akademią WSB w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych.
Dr Dariusz Jorg podkreślił, że tak szybki rozwój szpitala nie byłby możliwy dzięki harmonijnej współpracy z Radą Powiatu tej i poprzedniej kadencji.

PREZENT DLA SZPITALA I ODZNAKI DLA PRACOWNIKÓW

Prezent dla szpitala przekazał Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, wręczając wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Powałką na ręce Dyrektor Aldony Sylwy czek na 1 000 000 zł na dalszą modernizację oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej.

Jubileusz był także okazją, by podziękować pracownikom za długoletnią pracę na rzecz placówki. Na wniosek Starosty Powiatowego Sebastiana Szaleńca, Minister Zdrowia nadał odznaki honorowe „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” dwudziestu jeden pracownikom szpitala. Odznaczenia otrzymali:

Bakalarz Renata
Buczyńska Jolanta
Cieślik Elżbieta
Czarnecka Ewa
Dziereń-Kowalik Lucyna
Gładkiewicz Antoni
Hudziak Ewa
Jeszke Adam
Knapik Anna
Machura Anna
Mandat Mirosława
Mizera Wojciech
Pietrzyńska Tatiana
Pikuła-Konior Krystyna
Pilawa Mirosława
Rogal Mirosława
Stefaniak Jarosław
Szczypa Beata
Wilk-Nowak Grażyna
Włusek Mariusz
Zub Anna

GRATULACJE I ŻYCZENIA

List gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Pan Poseł RP Waldemar Andzel, gratulując także w swoim imieniu całemu zarządowi szpitala.

Za pośrednictwem Pani Poseł RP Ewy Malik, życzenia szpitalowi złożyła także Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek. Kolejny list gratulacyjny nadesłał Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber. Wyrazy uznania dla zarządu szpitala złożył osobiście Burmistrz Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec oraz Dariusz Rajczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Muzycznym prezentem dla pracowników szpitala oraz zaproszonych gości był występ gwiazdy wieczoru, Piotra Cugowskiego z zespołem.

Zaproszenie na galę 65-lecia przyjęli również m.in.:
Posłowie na Sejm Pan Rafał Adamczyk i Pan Mateusz Bochenek,
Wiceminister Finansów Pan Mariusz Gojny,
Starosta Powiatu Myszkowskiego Pan Piotr Kołodziejczyk
Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Pan Paweł Sokół
Zarząd i radni Powiatu Będzińskiego,
Prezydent Będzina Pana Łukasz Komoniewski,
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Pana Janusz Michałek
Prezes śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak
Rektor Akademii WSB prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Były rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Andrzeja Kowalczyka
Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu śląskiego prof. Lucyna Sadzikowska
Prof. Władysława Pierzchała, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej i były dyrektor ds. lecznictwa Powiatowego zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej
Pan Adam Pecio Prezes Fundacji Kanada-Ukraina
Reprezentanci jednostek podległych Starostwu Powiatowemu, przedstawiciele podmiotów medycznych, instytucji i firm współpracujących ze szpitalem.