-->

Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckigo

Wczoraj Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki.

Premier zapoznał się z konsekwentnie realizowanym od 2017 r. przez obecny zarząd szpitala planem restrukturyzacji, dzięki któremu spłacono niemal całe zadłużenie placówki, a przychody zwiększyły się o 350% – do 117 mln zł.

W ciągu 5 lat na inwestycję w infrastrukturę i sprzęt wydano ok. 60 mln zł m.in. na:

  • budowę oraz powiększenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;
  • remonty oddziałów: chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologii, dziecięcego, chorób wewnętrznych z pododdziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej ( w trakcie) oraz bloku operacyjnego;
  • termomodernizację budynku.

– Chcemy, aby takie szpitale jak ten w Czeladzi były naszymi wizytówkami. Takiego szpitala nie powstydziłoby się nie tylko żadne miasto w Polsce, ale sądzę, że osiągamy poziom europejski w bardzo wielu wymiarach leczenia pacjentów – powiedział premier.

Prezes Rady Ministrów odwiedził także oddział, gdzie w ramach misji medycznej Canada Ukraine Surgical Aid Program leczeni są ukraińscy żołnierze i cywile. Spotkał się z przedstawicielami Fundacji Kanada Ukraina oraz zespołem oddziału.

– Chcę gorąco podziękować personelowi polskiemu, ale także kanadyjskiemu i ukraińskiemu, który tutaj razem – ręka w rękę – pracuje nad przywróceniem szans do normalnego życia oraz ratowaniem życia bardzo wielu innych pacjentów i ich powrotem do zdrowia – podkreślił szef polskiego rządu.

Dyrekcja szpitala poinformowała Premiera także o kolejnym planie szpitala, którym jest budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Szpital jako jedyny w województwie zgłosił gotowość do rozpoczęcia budowy w 2022 r. i jej zakończenia w I półroczu 2023 r. Oddział ma być wyposażony w cały sprzęt potrzebny do diagnostyki, tj. TK, MR i RTG. W budynku (w nadbudowie SOR w związku z posadowieniem lotniska) powstaną również sale operacyjne oraz oddział.

PZZOZ uhonorowany tytułem Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022

Decyzją Kapituły programu Symbol 2022 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi uzyskał tytuł Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022.

Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych w swoich branżach podmiotów. Program prowadzony jest w oparciu o ścisłą metodologię. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości i skuteczności zarządzania oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

Laureaci programu to firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Kapituła doceniła wysoką jakość zarządzania i dynamiczne zmiany zachodzące w PZZOZ zarówno w sferze innowacyjnej medycyny, jak i projektów modernizacyjnych.

Szpital w Czeladzi bazą dla Programu Pomocy Chirurgicznej Kanada-Ukraina

Ponad 30 medyków – wolontariuszy z Canada-Ukraine Foundation przyjedzie do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi z misją medycznego wsparcia dla żołnierzy i cywilów dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Główny cel to objęcie specjalistyczną opieką chirurgiczną poszkodowanych w wojnie pacjentów ze złożonymi defektami pourazowymi, którzy w innym przypadku nie otrzymaliby leczenia.Pierwsi pacjenci trafią do czeladzkiego szpitala już we wrześniu. To m.in. ofiary wybuchów min i postrzałów wymagający skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych.„To duże przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się od kilku miesięcy. Rozmowy z kanadyjskimi partnerami trwały od marca. Fundacja poszukiwała na terenie Polski placówki, która będzie w stanie zabezpieczyć organizowaną przez nią misję medyczną przez co najmniej rok – mówi Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ. – Zadeklarowaliśmy wszelkie potrzebne wsparcie i zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji, by zapoznali się z możliwościami naszego szpitala. Weryfikacja przebiegła pomyślnie, czego efektem jest podpisanie długofalowego porozumienia o współpracy.

Na potrzeby Canada Ukraine Surgical Aid Program w szpitalu utworzono dodatkowy oddział. Jego zespół będą tworzyć medycy z Kanady, Polski i Ukrainy.

Do Polski przyjadą m.in. anestezjolodzy, chirurdzy ortopedyczni, naczyniowi, specjaliści chirurgii głowy i szyi, twarzoczaszki, neurochirurdzy, specjaliści chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń oraz pediatrzy. Lekarzy będzie wspomagać kanadyjska kadra pielęgniarek, farmaceuci, specjaliści IT, a także polsko-ukraińska kadra szpitala w Czeladzi.

„Zapewniamy m.in. lekarzy ortopedów, chirurgów, anestezjologów i internistów, którzy będą zaangażowani w cały proces leczenia od przygotowania pacjenta, poprzez realizację zabiegów aż po opiekę w okresie pooperacyjnym – wymienia lek. Ewa Wiązania-Gacek, dyrektor ds. lecznictwa PZZOZ – jest także zorganizowana pełna obsada pielęgniarska, farmaceutyczna oraz niezbędna obsługa techniczna i administracyjna.

W tym gronie znajdą się także lekarze z Ukrainy, którzy w ostatnim roku podjęli pracę w Czeladzi.

„Dla wszystkich było naturalne, że powinni stanowić część tego zespołu. Z pewnością będą dużym wsparciem dla pacjentów, także w kwestiach pozamedycznych. To osoby, które swobodnie porozumiewają się w języku ukraińskim, polskim i angielskim – mówi dr Dariusz Jorg. – Pomocą psychologiczną zajmie się również pochodząca z Ukrainy specjalistka.

Realizowany we współpracy z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Program Pomocy Chirurgicznej Kanada-Ukraina (CUSAP) to odpowiedź na potrzebę zapewnienia długofalowej pomocy pacjentom z wadami pourazowymi i deformacjami. Fundacja Kanada-Ukraina od 2014 r. zrealizowała 7 misji medycznych w 4 największych miastach Ukrainy. Zespoły chirurgiczne składały się ze specjalistów ochotników z całej Kanady, w tym ze światowej sławy chirurgów urazowych i rekonstrukcyjnych, anestezjologów i pielęgniarek.

6 mln zł na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych

6 mln zł dofinansowania, które zostanie przeznaczone na modernizację pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej otrzyma Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji prasowej z udziałem Poseł na Sejm RP Barbary Dziuk, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka i Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabeli Domogały umowę na dofinansowanie podpisała Pani Dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa.

Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym COVID-19. W ramach projektu zaplanowano:

1. przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych w istniejących pomieszczeniach Oddziału, umożliwiające dezynfekcję powierzchni, poprzez wydzielenie izolatek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wydzielenie strefy czystej i brudnej, wyposażenie sal chorych w węzły sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych w celu wyeliminowania ruchu chorych poza sale chorych, wydzielenie pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych, utworzenie śluz umywalkowo-fartuchowych;

2. wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

3. wyposażenie w meble medyczne i niemedyczne, sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną w funkcjonowaniu Oddziału.

Zaplanowane prace remontowo-budowlane w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych, a co za tym będą istotne dla działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmodernizowany Oddział poprawi jakość diagnostyki i leczenia pacjentów, zwiększy bezpieczeństwo procedur medycznych, a także zapewni właściwą obsługę pacjentów Powiatu Będzińskiego oraz miast ościennych, z głównym nastawieniem na leczenie pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2.

Nowa pracownia endoskopii w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej.

31 marca 2022 r. w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi otwarto nowo wyremontowaną pracownię endoskopii. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy powiatu zyskają lepszy dostęp do badań endoskopowych układu pokarmowego, tj. kolonoskopii i gastroskopii.

– W ostatnim czasie w czeladzkim szpitalu kapitalnie odnowione zostały dwa oddziały – neurologiczny i dziecięcy, tym razem otwieramy zupełnie nową pracownię endoskopii. Mam nadzieję, że na tym nie koniec i że PZZOZ stanie się jednostką budującą rozwój medycyny w Polsce – powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi pacjenci zyskali doskonale wyposażone i komfortowe pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Całość składa się z dwóch nowoczesnych sal endoskopowych spełniających warunki do wykonywania diagnostyki i zabiegów zarówno górnego jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zmywalni, pokoju nadzoru poznieczuleniowego, pomieszczenia przygotowania i punktu obsługi pacjenta.

– Zakupiliśmy 3 nowoczesne aparaty do kolonoskopii i 2 do gastroskopii, dzięki którym możemy zaoferować szeroką diagnostykę chorób układu pokarmowego na najwyższym poziomie. Urządzenia pozwalają także na wykonywanie drobnych zabiegów bez konieczności powtórnej wizyty w szpitalu oraz znacznie poprawiają bezpieczeństwo pacjentów w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego” – mówi dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.

W ramach pracowni wykonywane są także zabiegi endoskopowe, takie jak polipektomia i mukozektomia oraz zabiegi przy pomocy koagulacji argonowej. Sprzęt daje również możliwość wykonywania tamowania krwawienia nowoczesnymi metodami, jak np. opaskowanie żylaków przełyku, oraz przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG.

Zwiększenie liczby urządzeń endoskopowych z dwóch do pięciu pozwoli także skrócić czas oczekiwania na badania.

– Obie pracownie mogą pracować równocześnie, dwustanowiskowa myjnia do dezynfekcji endoskopów daje możliwość szybszego przygotowania sprzętu do kolejnego badania. Dzięki temu możemy wykonywać ich więcej niż dotychczas – tłumaczy lek. Ewa Wiązania-Gacek, dyrektor ds. lecznictwa PZZOZ.

Nowa pracownia pozwoli także szpitalowi starać się o kontrakt z NFZ na badania kolonoskopowe w trybie ambulatoryjnym bez potrzeby wizyty na oddziale.

W niedalekiej przyszłości będzie zakupiony pediatryczny sprzęt endoskopowy do diagnostyki i leczenia dzieci. Dotychczas mali pacjenci, których stan wymagał wykonania kolonoskopii lub gastroskopii badania musieli realizować w innych placówkach.

Koszt inwestycji to ponad 2,3 mln zł.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli:
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Dariusz Waluszczyk -Wicestarosta Będziński, Jan Powałka – Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Halina Mentel, Marek Rajca i Adam Szydłowski – Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego, Przedstawiciele Biura Poselskiego Pana Posła Rafała Adamczyka – Pani Joanna Kobryń – dyrektor biura oraz Pan Michał Curyło – asystent Pana Posła, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-2020, dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ – Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Humanistycznego, Radni Powiatu Będzińskiego – Jan Mucha, Ewa Bierońska, Marian Kozieł, Bożena Łapaj, Rafał Kocot,Zofia Gajdzik, przedstawiciele władz gmin powiatu będzińskiego oraz Ks. Kanonik Jarosław Wolski.

Oddział dziecięcy w Czeladzi wznowił działalność po remoncie

Dziś w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi oficjalnie  otwarto wyremontowany oddział dziecięcy. To kolejny etap modernizacji całego budynku szpitala.

„To kolejna ważna inwestycja, która zmienia oblicze tego szpitala. Dzięki temu staje się on placówką na miarę zwiększających się potrzeb mieszkańców nie tylko naszego powiatu, ale i całego regionu. Wszystko po to, by dzieci i młodzież, która tu trafia nie tylko otrzymali szybką i fachową pomoc, ale także mogli zapomnieć o chorobie i badaniach. Mam nadzieję, że dzięki wspaniałej kadrze medycznej i miłej atmosferze, w komfortowych warunkach dzieci będą mogły wracać do zdrowia” – powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Oddział liczący 15 łóżek podzielony jest na część dla starszych i młodszych dzieci. Wszystkie sale wyposażone są w rozkładane fotele dla opiekunów oraz łazienki. Przeszklone drzwi  i monitoring pozwalają na stałą obserwację i zwiększają bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Powstała też nowa instalacja gazów medycznych, nie trzeba więc już korzystać z koncentratorów tlenu i butli.

„Oddział spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące standardy. Zapewnia komfortowe warunki pobytu nie tylko małym pacjentom, ale także ich opiekunom, którzy dzień i noc czuwają przy swoich pociechach. Przyjazne otoczenie i wsparcie najbliższych w procesie leczenia jest niezwykle ważne, dlatego zadbaliśmy o wszystkie szczegóły” – mówi dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.

W sali dla najmłodszych dzieci utworzono osobne zaplecze kuchenne, a łazienkę wyposażono w wanienkę do pielęgnacji maluchów. Drugi aneks kuchenny mieści się w specjalnie utworzonym dla opiekunów pokoju. Na oddziale znajduje się również gabinet diagnostyczno-zabiegowy, co pozwala na wykonywanie części badań diagnostycznych na miejscu. Całości dopełniają kolorowe akcenty, dzięki którym małym pacjentom łatwiej znieść  rozłąkę z domem.

Nad dziećmi czuwa profesjonalna kadra medyczna. Kierownik oddziału, lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała, to specjalista pediatrii, obecnie realizuje również specjalizację z gastroenterologii dziecięcej.  Oddział jest też akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów. Rocznie na oddziale leczonych jest ok. 800 małych pacjentów.

„To dzieci od pierwszego do osiemnastego roku życia, głównie z zakażeniami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Udzielamy również pomocy w nagłych zachorowaniach i zaostrzeniach chorób przewlekłych” – mówi lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała, kierownik oddziału dziecięcego PZZOZ. – Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym znacznie poprawił się także komfort pracy personelu medycznego. Zyskaliśmy również nowy sprzęt medyczny, m.in. gastrolizer i wideolaryngoskop – dodaje.

Całkowity koszt inwestycji to 2,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Dariusz Waluszczyk -Wicestarosta Będziński, Halina Mentel – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Marek Rajca – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Jan Powałka – Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Agata Fazan – Sekretarz Powiatu, Przedstawiciele Biura Poselskiego Pana Posła Rafała Adamczyka – Pani Joanna Kobryń – dyrektor biura oraz Pan Michał Curyło – asystent Pana Posła,  radni powiatu będzińskiego, przedstawiciele władz gmin powiatu będzińskiego, Adam Marszałek – Prezes firmy Wodpol.

Ponad 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie medyczne dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie.

Ponad 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie medyczne dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie zebrano podczas wspólnej zbiórki zorganizowanej przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Szpital Powiatowy w Zawierciu.

Pieniądze przeznaczono na zakup wyrobów medycznych i środków pierwszej pomocy. Dziś transport wyruszył do Ukrainy.

Zbiórka to odpowiedź na apel pracowników Chmielnickiego Szpitala Miejskiego który znajduje się obecnie w szczególnie ciężkiej sytuacji. Brakuje tam podstawowych materiałów umożliwiających pracę i udzielanie pomocy.

„Szpital zabezpiecza rannych z obwodów, gdzie toczą się działania wojenne. Ma 750 łóżek, w tym 200 przeznaczonych dla ofiar wojny. Pomoc w postaci sprzętu medycznego i leków jest tam niezwykle potrzebna” – mówi dr Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji PZZOZ w Czeladzi.

Wśród przekazanych darów znalazły się m.in. leki, cewniki, staplery, nici czy opatrunki operacyjne. Lista potrzeb jest długa, a pomoc potrzebna na już.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem chmielnickiego szpitala. Materiały, które dziś wysyłamy do Ukrainy zostały zakupione zgodnie z przekazanym przez szpital zapotrzebowaniem i będą wykorzystywane głównie na bloku operacyjnym” – dodaje dr Dariusz Jorg.

„Jako lekarze nie pozostajemy obojętni, będziemy wspierać nasze koleżanki i kolegów, którzy niosą pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w Ukrainie” – mówi lek. Ewa Wiązania-Gacek, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa PZZOZ.

Do akcji zbiórki pieniędzy włączyli się pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownicy szpitali w Czeladzi, Będzinie i Zawierciu oraz wiele osób prywatnych, które o zbiórce dowiedziały się z mediów społecznościowych.

„Od początku wojny Rosji z Ukrainą społeczność Uniwersytetu Śląskiego na różne sposoby niesie pomoc ofiarom. Do tej pory daliśmy schronienie setkom osób, zebrano kilkaset tysięcy złotych w ramach zbiórek finansowych w tym tej prowadzonej wspólnie ze szpitalem w Czeladzi, a ponadto prowadzimy zbiórkę rzeczową, w ramach której przyjmujemy ubrania, środki czystości, a także żywność, którą następnie przekazujemy naszym studentkom i studentom z Ukrainy oraz ich rodzinom. Dziękujemy najserdeczniej za każdą okazaną pomoc! – mówi Rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek.

Informacja dotycząca planowego terminu usunięcia dokumentacji medycznej.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi informuje, iż w maju 2022 r. planowany jest termin usunięcia dokumentacji medycznej. Szczegółowy spis dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia znajduje się poniżej. Osoby zainteresowane odbiorem swojej dokumentacji proszone są o zgłoszenie się po nią do dnia 29.04.2022 r do Archiwum Szpitala w Czeladzi.

Niszczona dokumentacja:

Poradnie Specjalistyczne
Lp. Nazwa Poradni Lata  ostatniej wizyty pacjenta
1 Historia zdrowia i choroby – poradnia reumatologiczna (Czeladź) 1993-2001
2 Historia zdrowia i choroby – poradnia endokrynologiczna (Będzin) 2001
3 Historia zdrowia i choroby – poradnia laryngologiczna (Czeladź) 2001
4 Historia zdrowia i choroby – poradnia neurologiczna (Czeladź) 2001
5 Historia zdrowia i choroby – poradnia chirurgiczna (Będzin i Czeladź) 2001
6 Historia zdrowia i choroby – poradnia urologiczna (Będzin i Czeladź) 2001
7 Historia zdrowia i choroby – poradnia dermatologiczna (Czeladź) 2001
8 Historia zdrowia i choroby – poradnia okulistyczna (Czeladź) 2001
9 Historia zdrowia i choroby – poradnia urazowo-ortopedyczna (Czeladź) 2001
10 Historia zdrowia i choroby – poradnia wad postawy (Czeladź) 1998-1999
11 Historia zdrowia i choroby – poradnia rehabilitacyjna (Czeladź) 2001
12 Historia zdrowia i choroby – poradnia zdrowia psychicznego (Czeladź) 2001
13 Historia zdrowia i choroby – poradnia odwykowa (Czeladź) 2001
14 Historia zdrowia i choroby – poradnia chorób sutka (Będzin) 2001
15 Historia zdrowia i choroby – poradnia hematologiczna (Będzin) 2001
16 Historia zdrowia i choroby – poradnia gastrologiczna (Będzin) 2001
17 Historia zdrowia i choroby – poradnia proktologiczna (Będzin) 2001
18 Historia zdrowia i choroby – poradnia alergologiczna (Będzin) 2001
19 Historia zdrowia i choroby – poradnia ginekologiczna (Będzin) 2001
20 Historia zdrowia i choroby – poradnia kardiologiczna (Będzin i Czeladź) 1992-2001
21 Historia zdrowia i choroby – poradnia leczenia bólu (Będzin) 2001
22 Historia zdrowia i choroby – poradnia neurologiczna dla dzieci (Czeladź) 1998-1999
23 Historia zdrowia i choroby – poradnia alergologiczna dla dzieci (Czeladź) 1998-1999
24 Historia zdrowia i choroby – poradnia preluksacyjna (Będzin i Czeladź) 1998-1999
25 Historia zdrowia i choroby – poradnia diabetologiczna (Będzin) 2001
26 Historia zdrowia i choroby – poradnia nefrologiczna (Będzin) 2001
27 Historia zdrowia i choroby – poradnia hepatologiczna (Będzin) 2001
Wyniki Badań
1 Wyniki badań UKG (Czeladź) 2000-2001
2 Wyniki badań Panendoskopia (Czeladź) 2001
4 Wyniki badań USG (Czeladź i Będzin) 2000-2001
5 Wyniki badań Mammografia (Będzin) 2001
6 Wyniki badań Spirometria (Czeladź) 2001
7 Wyniki badań RTG (Czeladź i Będzin) 2001
8 Zdjęcia RTG i TK (Czeladź) 2011
Inna
1 Wyniki badań nieodebrane przez pacjenta Oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 2011
2 Karty Informacyjne Izby Przyjęć (Czeladź) 2001
3 Wyniki badań nieodebrane przez pacjenta Mammografia (Będzin) 2001-2010

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z pomocą dla Ukrainy

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z pomocą dla Ukrainy

Zabezpieczenie medyczne dla uchodźców z Ukrainy wraz z obsługą w języku ukraińskim, pomoc psychologiczna i mieszkania dla lekarzy ze wschodu – Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie przygotował pakiet pomocowy dla osób uciekających przed wojną. Trwa także zbiórka pieniędzy na zakup leków i środków pierwszej pomocy, które trafią do medyków w Ukrainie.

„Zgłosiliśmy służbom Wojewody Śląskiego i NFZ, że szpital jest przygotowany do przyjęcia 50 rannych. Decyzja była oczywista. W zespole mamy lekarzy z Ukrainy, którzy natychmiast zaoferowali pomoc swoim rodakom – mówi dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ. – Od 1 marca w przyszpitalnych przychodniach będą możliwe również konsultacje medyczne w języku ukraińskim w zakresie: ginekologii, ortopedii, chirurgii i chorób wewnętrznych. Zapewniamy także pomoc psychologiczną.

Uruchomione zostały dwa telefony, dla osób potrzebujących opieki lekarskiej:

797 410 116 (obsługa w języku ukraińskim)

515 096 087 (obsługa w języku polskim)

Telefony czynne są przez całą dobę.

W Szpitalu w Czeladzi pracuje obecnie 8 lekarzy z Ukrainy, w drodze do Polski są kolejne lekarki, którym dyrekcja placówki zaoferowała pracę. Dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz samorządów Będzina i Czeladzi udało się zabezpieczyć 5 mieszkań, w których znajdą schronienie ze swoimi dziećmi.

Do pomocy Ukrainie włączyć może się każdy. Za pośrednictwem Stowarzyszenia działającego przy PZZOZ Szpital wraz z Uniwersytetem Śląskim uruchomił zbiórkę pieniędzy na najbardziej potrzebny sprzęt medyczny i leki, które w najbliższym czasie trafią do medyków w Ukrainie.

„Bandaże, opaski uciskowe, rękawiczki, strzykawki, leki – lista potrzeb jest długa, a pomoc potrzebna na już. Jako lekarze nie pozostajemy obojętni, będziemy wspierać medyków, którzy niosą pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w Ukrainie – mówi lek. Ewa Wiązania-Gacek, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa PZZOZ.

Pieniądze na zakup środków niezbędnych do zapewnienia Ukraińcom pomocy medycznej można wpłacać na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej „Nadzieja”.

Getin Bank SA 56 1560 1010 0000 9010 0006 1687

Z dopiskiem Szpital dla Ukrainy.

Mgr Adam Grzywacz Pielęgniarzem Naczelnym PZZOZ

W lutym 2022 r. stanowisko Pielęgniarza Naczelnego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej objął mgr Adam Grzywacz, poprzednio pielęgniarz oddziałowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Mgr Adam Grzywacz ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Jest specjalistą pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ukończył również kurs koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Karierę zawodową rozpoczął w Szpitalu Miejskim w Zabrzu na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pracę kontynuował w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego w Katowicach. Następnie związał się ze szpitalem w Czeladzi.  Obok pełnionej funkcji pielęgniarza oddziałowego OAIT w ostatnim czasie aktywnie angażował się w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jako koordynator szczepień odpowiadał za sprawną organizację zarówno szpitalnego, jak i powszechnego punktu szczepień w Będzinie.

Serdecznie gratulujemy!

Lek. Ewa Wiązania-Gacek Dyrektorem ds. Lecznictwa

W styczniu funkcję p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej objęła lek. Ewa Wiązania-Gacek.

Ewa Wiązania-Gacek jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologiem. Ukończyła studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2008 r. i po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę na Oddziale Chorób Wewnętrznych PZZOZ w Czeladzi. W szpitalu w Czeladzi zrealizowała 5-letnią specjalizację z chorób wewnętrznych, a w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca (PAKS) zrealizowała specjalizację z kardiologii.

W 2019 r. została kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych  z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej. W wyniku jej inicjatywy w oddziale wykonano pierwszą inwestycję szpitala tj. salę intensywnego nadzoru kardiologicznego.  Przez ostatnie dwa lata odpowiadała także za powstanie i funkcjonowanie oddziału covidowego w Szpitalu. Z inicjatywy Pani Doktor powstała także pierwsza w województwie poradnia dla pacjentów po COVID-19. Za powyższe działania w pandemii oddział covid był wielokrotnie pokazywany w mass mediach jako wzór do naśladowania. Fakt ten docenili także mieszkańcy województwa śląskiego, głosując na Panią Doktor w plebiscycie Dziennika Zachodniego na osobowość Roku 2020 – wygrała.

Serdecznie gratulujemy!