-->

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jednym z najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi został laureatem rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”. W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 39 mln, do 89 mln zł placówka  zajęła III miejsce w Polsce.

Szpitale były oceniane  pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

Jak podkreśla Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg wyróżnienie to jest dowodem, że założony 3 lata temu przez obecny zarząd plan naprawczy przynosi wymierne efekty.

– W ciągu 3 lat poprawiliśmy wynik  finansowy o 10 mln zł: z minus 9 mln zł, na plus 550 tys. zł, przy spłacie 2,2 mln zł samych odsetek kredytów zaciągniętych przez naszych poprzedników. Przede wszystkim zwiększyliśmy też przychody Szpitala o kwotę prawie 40 mln zł – mówi.

Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów.

– Łącznie na remonty i inwestycje w okresie 3 lat wydaliśmy około 20 mln zł. To w kwota, jakiej ten szpital nie wydał na rozwój przez ostatnie 12 lat. Poszerzyliśmy  zakres usług medycznych, otwierając nowe oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz  Okulistyki. Profil udzielanych usług medycznych zwiększył się o onkologię ginekologiczną i chirurgiczną, endoprotezowanie bioder i kolan oraz o intensywny nadzór kardiologiczny w ramach oddziału wewnętrznego – wymienia Dariusz Jorg.

Nie byłoby to możliwe bez pozyskania wysoko specjalistycznej kadry medycznej. Obecnie

w szpitalu na stałe pracuje i współpracuje 4 profesorów nauk medycznych. Zatrudniono także 44 nowych specjalistów oraz akredytowano kolejne oddziały, aby móc szkolić przyszłych adeptów medycyny.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej liczy 13  oddziałów zlokalizowanych w placówkach w Czeladzi i Będzinie, w których rocznie hospitalizowanych jest niemal 15 tys. pacjentów.

Nowe technologie i ułatwienia dla pacjentów na oddziale covidowym w Czeladzi

Opaski życia dla pacjentów, nowoczesna komora dezynfekcyjna i możliwość wideorozmowy z rodziną – to udogodnienia, jakie dla chorych i personelu oddziału covidowego przygotował szpital. Zgodnie z decyzją wojewody placówka zabezpieczyła 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19 w tym 5 respiratorowych.

Część dla zakażonych pacjentów została wydzielona z oddziału chorób wewnętrznych i to właśnie personel interny stanowi większość zespołu strefy covidowej. Nadzór nad salą intensywnego nadzoru, w której przebywają pacjenci wymagający respiratoroterapii pełnią anestezjolodzy.

W opiece nad pacjentami mają pomóc też nowoczesne technologie, takie jak opaski życia przekazane przez Grupę PZU.

„Charakterystyczne dla przebiegu COVID-19 jest to, że stan pacjenta może się szybko zmienić. Stały monitoring parametrów życiowych, takich jak saturacja, puls i temperatura pozwala na  bieżąco śledzić, co dzieje się z chorym”– tłumaczy Ewa Wiązania-Gacek, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej PZZOZ.

Zakładana na rękę opaska życia nie tylko dokonuje pomiarów, ale także alarmuje  personel medyczny, w przypadku, gdy parametry życiowe chorego spadną do krytycznych poziomów.

„Świadomość społeczna dotycząca przebiegu choroby, jej skutków oraz objawów, wśród których głównie występuje duszność, powoduje, że strach i niepokój chorego  jest ogromny. Dlatego oprócz adekwatnej farmakoterapii staramy się także zapewnić pacjentowi pomoc psychologiczną, zmaksymalizować poczucie bezpieczeństwa i umożliwić kontakt telefoniczny z bliskimi. A rodziny naszych pacjentów na bieżąco informować o postępach leczenia” – mówi lekarka.

Na oddziale uruchomiono dwa numery telefonów dla rodzin pacjentów – „covid lekarz” i „covid pielęgniarka”. Za ich pośrednictwem można zapytać o stan zdrowia chorego, ale także poprosić o wideorozmowę.

„Jeśli pacjent nie może się poruszać, rozmowa odbędzie się przy łóżku chorego. Osoby, których stan na to pozwoli, będą mogły skorzystać z rozmowy wideo w osobnym  pokoju, w którym zainstalowaliśmy laptop. Drugi znajduje się w pomieszczeniu dla rodzin, jakie przygotowaliśmy w głównej części szpitala. Dzięki temu możliwość rozmowy online zyskają także bliscy, którzy nie poradziliby sobie sami z obsługą sprzętu” – mówi dr n. med. Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji.

Mimo wydzielenia części zakaźnej szpital nadal udziela pomocy pacjentom z innymi schorzeniami. Oddział covidowy posiada osobne wejście, a od części czystej oddzielają go dodatkowe śluzy.  Przy wyjściu ze strefy covidowej zainstalowano także nowoczesną komorę dezynfekcyjną. Pracownicy oddziału pracują w kombinezonach, co znacznie utrudnia identyfikację członków zespołu. Na to jednak też znalazł się sposób.

„Praca w zespole, gdzie każdy wygląda tak samo, jest trudna. Pacjent często nie rozpoznaje, kim jest osoba, która podchodzi do łóżka. Dlatego każdy z nas ma na ręku opaskę opisaną swoją grupą zawodową tj. lekarz, pielęgniarka czy opiekun. Niektórzy dodatkowo dopisują imię na kombinezonie. To pomaga nawiązać kontakt i uspokaja pacjentów” – wyjaśnia Ewa Wiązania-Gacek.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jako placówka II poziomu, jest wyznaczony do przyjmowania pacjentów z objawami takimi jak duszność, spadek saturacji czy zapalenie płuc, także wymagającymi użycia respiratora.

 

Media o nas:

Fakty TVN
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-szpital-w-czeladzi-umozliwia-pacjentom-rozmowy-wideo-z-najblizszymi,1037447.html

Fakty Po Południu TVN24
https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/szpital-w-czeladzi-wprowadzil-specjalne-udogodnienia-dla-pacjentow,1037299.html

TVN24
https://tvn24.pl/katowice/koronawirus-w-polsce-czeladz-szpital-umozliwia-pacjentom-wideorozmowy-z-rodzina-4747395

Dziennik Zachodni
https://dziennikzachodni.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-45-z-55-tzw-lozek-covidowych-sa-nowe-udogodnienia-dla-pacjentow/ar/c1-15282018

Twoje Zagłębie
https://twojezaglebie.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-lozek/

Co w zdrowiu
https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/szpital-w-czeladzi-przygotowal-sie-na-przyjecie-chorych-na-covid

Radio Piekary
https://www.radiopiekary.pl/2020/11/09/nowe-technologie-na-oddziale-covidowym-w-czeladzi-zdjecia/

Nasze Miasto
https://bedzin.naszemiasto.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-45-z-55-tzw-lozek-covidowych/ar/c1-7988917

Numery telefonów na oddział covidowy dla rodzin pacjentów

Uprzejmie informujemy, że na oddziale dostępne są dwa numery telefonów dla rodzin pacjentów:

COVID LEKARZ: 721 315 721

COVID PIELĘGNIARKA 506 090 971

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00