-->

Wstrzymanie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z wykryciem SARS-CoV 2 u jednej z pielęgniarek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, działalność ww. oddziału zostaje wstrzymana.
Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, 40 osób w tym pacjenci oraz pozostały personel zostali objęci kwarantanną szpitalną do dowołania.
Szpital pozostaje w kontakcie z Sanepidem i w pełni stosuje się do wszystkich procedur.
W placówce nadal udzielana jest pomoc w zakresie pediatrii i psychiatrii.

Milion od Rady Powiatu na walkę z koronawirusem.

Powiat Będziński zakupi dla Szpitala m.in. niezbędne środki ochrony indywidualnej, specjalistyczny ambulans, a także wesprze rozbudowę OIOM-u i zakup respiratorów.
Zarząd Powiatu Będzińskiego zdecydował o przekazaniu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 1.000.000 zł na walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachorowalnością na COVID-19.

Przychylając się do prośby dyrekcji szpitala, mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiat przekaże pieniądze na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego:
– 5.000 sztuk maseczek jednorazowych,
– 1.000 sztuk kombinezonów ochronnych z kapturami i osłonami na buty.
Ponadto władze Powiatu Będzińskiego zdecydowały o sfinansowaniu zakupu nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, obejmującym defibrylator transportowy i przenośny zestaw tlenowy.

– W aktualnym czasie tak skonfigurowany ambulans będzie wykorzystywany do obsługi pacjentów podejrzanych i chorych na COVID-19 do transportu pomiędzy naszym szpitalem a oddziałami i szpitalami zakaźnymi. Po wygaśnięciu epidemii, ambulans będzie wykorzystywany do transportu miedzyszpitalnego pacjentów PZZOZ pozostających w stanie zagrożenia życia – wyjaśnia Dyrektor PZZOZ, Aldona Sylwa.
Zakupiony zostanie także aparat ultrasonograficzny, będący podstawowym sprzętem medycznym diagnostycznym wskazanym do codziennej ewaluacji stanu płuc u chorych na COVID-19. Szpital może także liczyć na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (powiększenie o kolejne trzy łóżka).

– Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, szczególnie w tym okresie, powinny stanowić priorytet w działaniach samorządowców. Obecna sytuacja stanu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze dosadniej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie tego rodzaju usług medycznych dla mieszkańców gmin i miast Powiatu Będzińskiego – podkreśla Starosta Będziński, Sebastian Szaleniec.

Tymczasem analiza danych statystycznych obrazujących stopień wykorzystania miejsc łóżkowych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PZZOZ wykazała, że miały one jeden z najwyższych wskaźników obłożenia w województwie śląskim i z trudnością pokrywały zabezpieczenie medyczne w zakresie intensywnej terapii dla chorych Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i ludności Powiatu Będzińskiego. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną i lawinowo narastające zapotrzebowanie na miejsca intensywnej terapii, inwestycja w rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wydaje się być zatem najbardziej racjonalnym sposobem wydatkowania środków publicznych, w istotny sposób poprawiającym sytuację zdrowotną i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu będzińskiego.

Na wsparcie szpitala ze swoich budżetów zdecydowały się także miasta i gminy Powiatu Będzińskiego: Będzin (350.000 zł), Czeladź (300.000 zł), Siewierz (100.000 zł), Bobrowniki (130.000 zł), Psary (50.000 zł), Wojkowice (60.000 zł).

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

źródło: https://powiat.bedzin.pl/

Kolejne dary dla szpitala

Serdecznie dziękujemy kolejnym darczyńcom za okazaną pomoc:

Piekarni Cukierni KIEŁEK za słodki poczęstunek w postaci drożdżówek

Radnemu Rady Miasta Sosnowiec – Łukaszowi Litewce za zapiekanki i 10 tys. rękawiczek foliowych

Restauracji Dobre Jadło za pożywne zupy

Jest nam niezwykle miło, że tak wiele osób i instytucji wspiera nas dobrym słowem i darowiznami!

Kibice CKS Czeladź wspierają Szpital

Kibice Czeladzkiego Klubu Sportowego Czeladź włączyli się w pomoc dla Szpitala w Czeladzi i zorganizowali zbiórkę środków oraz najpotrzebniejszych rzeczy, które mogą pomóc personelowi medycznemu w pracy.
Zebrane produkty zostały dziś dostarczone do Szpitala, za co serdecznie dziękujemy!

Komunikat ws. Przekazywania rzeczy osobistych dla pacjentów

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ  EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE
WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZANIA CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W POWIATOWYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.

INFORMACJE BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE
PO WERYFIKACJI ROZMÓWCY PRZEZ LEKARZA ODDZIAŁU.

PRZEKAZYWANIE RZECZY OSOBISTYCH DLA CHORYCH JEST MOŻLIWE POPRZEZ DOSTARCZENIE ICH DO PUNKTU INFORMACYJNEGO SZPITALA W FORMIE OPISANEJ PACZKI:

IMIĘ I NAZWISKO CHOREGO
ODDZIAŁ 

Infolinia dla pacjentów

INFOLINIA
POWIATOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 08:00 DO 16:00
POD NUMEREM TELEFONU:

517 – 594 – 335

Apel Odnośnie Warunków Korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym  i realizacją zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, każdemu pacjentowi zgłaszającemu się do Nocnej  i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zaleca się w pierwszej kolejności skorzystanie z Teleporady.

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność osobistego stawienia się u nas pacjenta, zostanie on indywidualnie umówiony na konkretną godzinę, po to aby uniknąć przebywania w większym gronie osób.

Nasi lekarze dyżurujący dostępni są pod numerem telefonu:

LEKARZ POZ – 512 – 017 – 672

W ramach Teleporady otrzymają Państwo poradę lekarską oraz możliwość uzyskania e-recepty.

WAŻNE! 

Prosimy o podawanie  Waszego numeru PESEL. Jest on niezbędny do dokonania rejestracji oraz wystawienia e-recepty. Prosimy również aby osoby, którym zostanie wyznaczona indywidualna wizyta w sytuacji gdy nie jest to konieczne przychodziły bez osób towarzyszących.

Komunikat ws. odwołania wizyt

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE
POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ INFORMUJE IŻ
OD DNIA 16.03.2020 r. ODWOŁANE ZOSTAJĄ:
WSZYSTKIE WIZYTY W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH, BADANIA WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO ORAZ WIZYTY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH W CZELADZI ORAZ BĘDZINIE Z WYŁĄCZENIEM STANÓW NAGŁYCH ORAZ KONTROLI POOPERACYJNYCH W PORADNIACH:
POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ, URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ
OD DNIA 17.03.2020 r. ODWOŁANE ZOSTAJĄ:
WSZYSTKIE ZABIEGI WYKONYWANE W ZAKŁADZIE FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI

Komunikat ws. Całkowitego zakazu odwiedzin

W TROSCE O DOBRO PACJENTÓW, OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH I PERSONELU SZPITALA, Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA ŚWIECIE WPROWADZA SIĘ:

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN
NA WSZYSTKICH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
OD DNIA 03 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1239 z późn. Zm.)

Stan podwyższonej gotowości w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ze względu na wystąpienie na obszarze województwa śląskiego stanu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski nałożył na Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Czeladź/Będzin obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z powyższym podjęto następujące działania:

  1. OGRANICZENIE ODWIEDZIN
  • Odwiedziny pacjentów odbywają się wyłącznie w godzinach od 15.00 do 18.00.
  • Apelujemy o ograniczenie do minimum liczby osób odwiedzających.
  • Informujemy, że osoby odwiedzające przed wejściem na Oddział zostaną poddane badaniu temperatury ciała. W przypadku stanów podgorączkowych i gorączki osoby odwiedzające nie będą wpuszczane na Oddział.
  1. PACJENCI Z OBJAWAMI WSKAZUJĄCYMI NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM: gorączka, kaszel, duszność, wzmożona potliwość, osłabienie,

którzy

  • mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem,
  • mieli kontakt z osobą, która przebywała na terenach, na których występuje zakażenie epidemiologiczne koronawirusem,
  • wrócili w okresie nie dłuższym niż 14 dni z terenów na których występuje zakażenie epidemiologiczne koronawirusem

ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO SZPITALA POSIADAJĄCEGO ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH.

W sytuacji braku miejsc na oddziałach zakaźnych mogą zgłosić się do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na wydzieloną Izbę Przyjęć zgodnie z oznakowaniem.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy inspektor sanitarny w Dąbrowie Górniczej tel.: 795 513 569

Lub lekarz dyżurny Izby Przyjęć PZZOZ w Czeladzi tel.: 32 265 16 86 wew. 343

Szpital został zobowiązany także do:

  • dokonania oceny planowych przyjęć i zabiegów pod kątem możliwości ich przesunięcia. (Mogą wystąpić zmiany ich terminów).
  • rozważenia wypisania lub przeniesienia na inne oddziały pacjentów nie wymagających bezwzględnej hospitalizacji w oddziałach postawionych w stan podwyższonej gotowości.