-->

„Nie umierają nigdy ci, o których pamiętamy – bo pamięć to nieśmiertelność”

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej szpitalem węzłowym – ważna informacja dla podmiotów medycznych i aptek

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej został tzw. szpitalem węzłowym realizującym zadania  w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-COV-2 jako tzw. szpital węzłowy.

Oznacza to, że w PZZOZ będzie znajdować się punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Podmioty lecznicze i apteki, które chcą skorzystać z bezpłatnych szczepień personelu są zobowiązane przekazać do Koordynatora następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz szczepienia (tabela excel) zawierający dane pracowników wyrażających chęć szczepienia w wersji edytowalnej
 2. Podpisaną zgodę (skan) wszystkich osób zgłaszanych do szczepienia na przetwarzanie danych przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.

drogą elektroniczną na adres: szczepienia-covid@pzzoz.bedzin.pl

Informacji udziela Koordynator: 519-761-058

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12.00  do 14 stycznia 2021 r.

Poniżej dokumenty do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularz szczepienia

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jednym z najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi został laureatem rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”. W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 39 mln, do 89 mln zł placówka  zajęła III miejsce w Polsce.

Szpitale były oceniane  pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

Jak podkreśla Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg wyróżnienie to jest dowodem, że założony 3 lata temu przez obecny zarząd plan naprawczy przynosi wymierne efekty.

– W ciągu 3 lat poprawiliśmy wynik  finansowy o 10 mln zł: z minus 9 mln zł, na plus 550 tys. zł, przy spłacie 2,2 mln zł samych odsetek kredytów zaciągniętych przez naszych poprzedników. Przede wszystkim zwiększyliśmy też przychody Szpitala o kwotę prawie 40 mln zł – mówi.

Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów.

– Łącznie na remonty i inwestycje w okresie 3 lat wydaliśmy około 20 mln zł. To w kwota, jakiej ten szpital nie wydał na rozwój przez ostatnie 12 lat. Poszerzyliśmy  zakres usług medycznych, otwierając nowe oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz  Okulistyki. Profil udzielanych usług medycznych zwiększył się o onkologię ginekologiczną i chirurgiczną, endoprotezowanie bioder i kolan oraz o intensywny nadzór kardiologiczny w ramach oddziału wewnętrznego – wymienia Dariusz Jorg.

Nie byłoby to możliwe bez pozyskania wysoko specjalistycznej kadry medycznej. Obecnie

w szpitalu na stałe pracuje i współpracuje 4 profesorów nauk medycznych. Zatrudniono także 44 nowych specjalistów oraz akredytowano kolejne oddziały, aby móc szkolić przyszłych adeptów medycyny.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej liczy 13  oddziałów zlokalizowanych w placówkach w Czeladzi i Będzinie, w których rocznie hospitalizowanych jest niemal 15 tys. pacjentów.

Nowe technologie i ułatwienia dla pacjentów na oddziale covidowym w Czeladzi

Opaski życia dla pacjentów, nowoczesna komora dezynfekcyjna i możliwość wideorozmowy z rodziną – to udogodnienia, jakie dla chorych i personelu oddziału covidowego przygotował szpital. Zgodnie z decyzją wojewody placówka zabezpieczyła 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19 w tym 5 respiratorowych.

Część dla zakażonych pacjentów została wydzielona z oddziału chorób wewnętrznych i to właśnie personel interny stanowi większość zespołu strefy covidowej. Nadzór nad salą intensywnego nadzoru, w której przebywają pacjenci wymagający respiratoroterapii pełnią anestezjolodzy.

W opiece nad pacjentami mają pomóc też nowoczesne technologie, takie jak opaski życia przekazane przez Grupę PZU.

„Charakterystyczne dla przebiegu COVID-19 jest to, że stan pacjenta może się szybko zmienić. Stały monitoring parametrów życiowych, takich jak saturacja, puls i temperatura pozwala na  bieżąco śledzić, co dzieje się z chorym”– tłumaczy Ewa Wiązania-Gacek, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej PZZOZ.

Zakładana na rękę opaska życia nie tylko dokonuje pomiarów, ale także alarmuje  personel medyczny, w przypadku, gdy parametry życiowe chorego spadną do krytycznych poziomów.

„Świadomość społeczna dotycząca przebiegu choroby, jej skutków oraz objawów, wśród których głównie występuje duszność, powoduje, że strach i niepokój chorego  jest ogromny. Dlatego oprócz adekwatnej farmakoterapii staramy się także zapewnić pacjentowi pomoc psychologiczną, zmaksymalizować poczucie bezpieczeństwa i umożliwić kontakt telefoniczny z bliskimi. A rodziny naszych pacjentów na bieżąco informować o postępach leczenia” – mówi lekarka.

Na oddziale uruchomiono dwa numery telefonów dla rodzin pacjentów – „covid lekarz” i „covid pielęgniarka”. Za ich pośrednictwem można zapytać o stan zdrowia chorego, ale także poprosić o wideorozmowę.

„Jeśli pacjent nie może się poruszać, rozmowa odbędzie się przy łóżku chorego. Osoby, których stan na to pozwoli, będą mogły skorzystać z rozmowy wideo w osobnym  pokoju, w którym zainstalowaliśmy laptop. Drugi znajduje się w pomieszczeniu dla rodzin, jakie przygotowaliśmy w głównej części szpitala. Dzięki temu możliwość rozmowy online zyskają także bliscy, którzy nie poradziliby sobie sami z obsługą sprzętu” – mówi dr n. med. Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji.

Mimo wydzielenia części zakaźnej szpital nadal udziela pomocy pacjentom z innymi schorzeniami. Oddział covidowy posiada osobne wejście, a od części czystej oddzielają go dodatkowe śluzy.  Przy wyjściu ze strefy covidowej zainstalowano także nowoczesną komorę dezynfekcyjną. Pracownicy oddziału pracują w kombinezonach, co znacznie utrudnia identyfikację członków zespołu. Na to jednak też znalazł się sposób.

„Praca w zespole, gdzie każdy wygląda tak samo, jest trudna. Pacjent często nie rozpoznaje, kim jest osoba, która podchodzi do łóżka. Dlatego każdy z nas ma na ręku opaskę opisaną swoją grupą zawodową tj. lekarz, pielęgniarka czy opiekun. Niektórzy dodatkowo dopisują imię na kombinezonie. To pomaga nawiązać kontakt i uspokaja pacjentów” – wyjaśnia Ewa Wiązania-Gacek.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jako placówka II poziomu, jest wyznaczony do przyjmowania pacjentów z objawami takimi jak duszność, spadek saturacji czy zapalenie płuc, także wymagającymi użycia respiratora.

 

Media o nas:

Fakty TVN
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-szpital-w-czeladzi-umozliwia-pacjentom-rozmowy-wideo-z-najblizszymi,1037447.html

Fakty Po Południu TVN24
https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/szpital-w-czeladzi-wprowadzil-specjalne-udogodnienia-dla-pacjentow,1037299.html

TVN24
https://tvn24.pl/katowice/koronawirus-w-polsce-czeladz-szpital-umozliwia-pacjentom-wideorozmowy-z-rodzina-4747395

Dziennik Zachodni
https://dziennikzachodni.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-45-z-55-tzw-lozek-covidowych-sa-nowe-udogodnienia-dla-pacjentow/ar/c1-15282018

Twoje Zagłębie
https://twojezaglebie.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-lozek/

Co w zdrowiu
https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/szpital-w-czeladzi-przygotowal-sie-na-przyjecie-chorych-na-covid

Radio Piekary
https://www.radiopiekary.pl/2020/11/09/nowe-technologie-na-oddziale-covidowym-w-czeladzi-zdjecia/

Nasze Miasto
https://bedzin.naszemiasto.pl/w-szpitalu-w-czeladzi-zajetych-45-z-55-tzw-lozek-covidowych/ar/c1-7988917

Numery telefonów na oddział covidowy dla rodzin pacjentów

Uprzejmie informujemy, że na oddziale dostępne są dwa numery telefonów dla rodzin pacjentów:

COVID LEKARZ: 721 315 721

COVID PIELĘGNIARKA 506 090 971

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00

Wstrzymane przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i ograniczenie działalności oddziału covidowego.

Wyniki testów w kierunku SARS-CoV-2 niestety potwierdziły zakażenie lekarzy oraz części personelu pielęgniarskiego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.

W związku z tym do odwołania zostały wstrzymane przyjęcia na internę. Pacjenci przebywający na oddziale zostali przebadani, ich wyniki okazały się ujemne.  Po zakończeniu leczenia zostaną wypisani do domu.

Od dziś, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej uruchomiono także oddział dla pacjentów z COVID-19, który został wydzielony z części internistycznej. Oddział ten docelowo będzie miał 55 miejsc, ale do czasu powrotu do pracy lekarzy chorób wewnętrznych funkcjonowanie oddziału covidowego zostanie ograniczone do:

– leczenia już hospitalizowanych osób z potwierdzonym zakażeniem,

– przyjęć pacjentów trafiających do szpitala na pozostałe oddziały (ginekologia, chirurgia, neurologia, ortopedia) z podejrzeniem zakażenia po potwierdzeniu u nich wyniku dodatniego,

– pomocy zakażonym pracownikom szpitala, których stan kliniczny będzie wymagał hospitalizacji.

Termin uruchomienia oddziału w pełnym zakresie uzależniony jest od powrotu pierwszych lekarzy do pracy na oddziale.

Szpital w Czeladzi przygotowuje miejsca dla pacjentów z COVID-19

– W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi powstaje 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Personel przypisany do opieki nad pacjentami covidowymi  będzie leczył tylko osoby z koronawirusem. Zgodnie z decyzją wojewody osoby z dodatnim wynikiem testu wymagające hospitalizacji będą przyjmowane do szpitala od 26 października  – informuje Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Jak podkreśla dyrekcja szpitala, utworzenie oddziału covidowego nie wpłynie na udzielanie pozostałych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Został wydzielony w ramach struktury oddziału chorób wewnętrznych, jest odizolowany od reszty szpitala i posiada osobne wejście i śluzę. Szpital zabezpieczył także szczepionki przeciw grypie dla całego zespołu interny.

– Zgodnie z wytycznymi chorzy z COVID-19 są kwalifikowani do hospitalizacji w zależności od stanu klinicznego. Nasz szpital, jako placówka II poziomu, jest wyznaczony do przyjmowania pacjentów z objawami o umiarkowanym nasileniu, takimi jak duszność, spadek saturacji czy zapalenie płuc – tłumaczy Ewa Wiązania-Gacek, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej PZZOZ.

Spośród 55 przygotowanych miejsc 5 to łóżka respiratorowe dla osób wymagających wentylacji mechanicznej.

 – Stworzyliśmy salę intensywnego nadzoru covidowego w miejscu dotychczasowego  intensywnego nadzoru kardiologicznego, który został przeniesiony na III piętro. Dzięki temu możemy zapewnić pełne zabezpieczenie zarówno pacjentom kardiologicznym, jak i z COVID-19 – mówi
dr n. med. Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji.

Dyrekcja podkreśla, że utworzenie miejsc covidowych nie ograniczy dostępności do innych świadczeń medycznych.

– Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej to jedyny szpital w powiecie. Dlatego wszystkie zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pacjenci z innymi schorzeniami ich nie odczuli. Wszystkie nasze oddziały funkcjonują normalnie, zmniejszyła się jedynie liczba miejsc na internie – podkreśla Aldona Sylwa, Dyrektor PZZOZ.

Chorzy z COVID-19 od momentu przyjazdu do szpitala będą izolowani. Uruchomiono osobne wejście do izby przyjęć, tak, by drogi pacjentów się nie przecinały.

Decyzja wojewody oznacza, że szpital w Czeladzi będzie realizował zadania zarówno w ramach I jak i II poziomu zabezpieczenia. W ramach I poziomu w szpitalu od września funkcjonuje 25 izolatek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, których stan wymaga hospitalizacji. Wydzielenie kolejnych  55 miejsc dla osób już zdiagnozowanych było możliwe m.in. dzięki przeprowadzonym w placówce inwestycjom i zakupowi sprzętu przy dużym wsparciu finansowym powiatu i ze środków własnych szpitala.

– W lipcu władze Powiatu Będzińskiego przekazały szpitalowi nowy ambulans wraz z wyposażeniem medycznym. Szpital posiada także kapsuły do przewożenia pacjentów z COVID-19, co pozwala na bezpieczny transport w obrębie szpitala np. w przypadku potrzeby wykonania badań obrazowych – dodaje Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.

 

KORONAWIRUS – PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Już kolejny miesiąc wszyscy zmagamy się z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami. Każdy z nas zadaje sobie jedno kluczowe pytanie – kiedy się ona skończy, kiedy wróci normalne życie bez strachu, nakazów, zakazów i obostrzeń. Wszyscy wsłuchujemy się w głosy ekspertów, którzy zgodnie mówią, że wiele zależy od nas samych.

Tak, to prawda.

My sami stosując się do prostych i niekosztownych zasad możemy spowolnić narastającą ilość zakażeń, ochronić siebie i naszych bliskich.

Od jakiegoś czasu niestety niemal każdego dnia odnotowujemy kolejne przypadki zakażeń w naszym mieście. Każda z cyfr w statystyce to realny pacjent, z którym rozmawiamy, człowiek dotknięty COVID-19. Nikt nie spodziewał się, że zakażenie spotka właśnie jego. Na szczęście wiele obserwowanych przez nas przypadków przebiega łagodnie, choć nie obyło się bez dramatycznych chwil, kiedy przychodziły informacje o konieczności hospitalizacji i te najtragiczniejsze o zgonach naszych pacjentów. Teraz przed zbliżającym się sezonem jesiennym, w którym infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych zbierają swoje żniwo jeszcze większy sens ma nasze odpowiedzialne, mądre i bezpieczne zachowanie.

Przede wszystkim musimy pamiętać o:

 1. zasłanianiu ust i nosa
 • w miejscach ogólnodostępnych m.in. w sklepie, galerii handlowej, targu, kościele i innych budynkach użyteczności publicznej,
 • w pojazdach komunikacji zbiorowej (w autobusie, tramwaju, pociągu itp.),
 1. prawidłowym noszeniu maseczki
 • zasłaniać zarówno usta jak i nos,
 • unikać dotykania maseczki podczas jej używania,
 • niewłaściwe stosowanie maseczek może zwiększyć ryzyko infekcji,
 1. zachowaniu dystansu społecznego – zachowajmy bezpieczną odległość od innych min. 1,5 metra oraz unikajmy dużych skupisk ludzkich,

  4. częstym myciu rąk – minimum 30 sekund, wodą z mydłem lub dezynfekujmy je środkiem na bazie alkoholu (60%),

  5. unikaniu dotykania dłońmi oczu, nosa i ust – w ten sposób możemy przenieść wirusa. Podczas kichania i kaszlu zakrywajmy usta i nos chusteczką lub zgięciem łokcia.

Nakładanie kar i mandatów nie rozwiąże problemu. Musimy sami wycenić, ile warte jest nasze zdrowie i życie. Pamiętajmy zwłaszcza o osobach słabszych, starszych, które w obliczu choroby COVID-19 często są bezbronni.

                                         

Otwarcie nowej części Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowa karetka dla PZZOZ

Dziś (24 lipca) w szpitalu w Czeladzi została otwarta nowa część Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tym samym liczba miejsc intensywnej terapii w szpitalu wzrosła do ośmiu. Zakupiono także  sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparat USG.

Ta inwestycja była jednym z naszych priorytetów. Dzięki powiększeniu oddziału o kolejne łóżka możemy w pełni zabezpieczyć najcięższej chorych pacjentów z terenu powiatu  mówi Dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Aldona Sylwa.

Na oddziale leczeni są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z  niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Mamy dwa aparaty do hemodializy,  które mogą prowadzić terapię nerkozastępczą u chorych. Jesteśmy także wyposażeni w respiratory. Pacjenci w ciężkich stanach po zabiegach inwazyjnych często potrzebują wentylacji mechanicznej, podobnie osoby po udarach – mówi kierownik OAIT lek. Aleksandra Karoń-Gutowska.

Władze Powiatu Będzińskiego zdecydowały także o zakupie dla szpitala  nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który dziś został przekazany lecznicy.

Ambulans pozwoli m.in. do minimum skrócić czas reakcji w przypadku pacjentów z zawałem. Będziemy w stanie zapewnić choremu transport  z obsadą lekarską i pełnym monitorowaniem od izby przyjęć aż do momentu przekazania do ośrodka kardiologii interwencyjnej w tzw. złotej godzinie. Bez  potrzeby korzystania z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – mówi Pełnomocnik Dyrektora  ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg.

Koszt rozbudowy oddziału i nowego ambulansu to w sumie 2 mln zł, z czego niemal milion to wsparcie przekazane przez Powiat Będziński.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi powiatowa lecznica staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb pacjentów i dynamicznego rynku medycznego. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jego doposażenie przełożą się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu – potrzebujący pomocy pacjenci otrzymają ją w naszym szpitalu. W czasach pandemii  niezwykle ważne jest współdziałanie i solidarność. Efektem wsparcia finansowego ze strony wchodzących w skład powiatu Miast i Gmin  jest jeszcze lepsze przygotowanie PZZOZ do przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz do codziennej walki o zdrowie i życie mieszkańców – podkreśla Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Pomoc dla szpitala przekazały: Miasto Będzin 350 tys. zł (w tym dwa respiratory za 200 tys. zł),Czeladź – 300 tys. zł, Siewierz – 100 tys. zł, Bobrowniki – 130 tys. zł, Wojkowice – 66 tys. zł, Psary – 50 tys. zł, a Mierzęcice – 30 tys. zł. Brakującą kwotę dołożył szpital.

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście:

Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec,
Wicestarosta – Pan Dariusz Waluszczyk,
Pan Zbigniew Szaleniec –  Burmistrz Miasta Czeladź,
Pan Damian Dawczyński –  Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
Pani Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki,
Pan Tomasz Sadłoń –  Wójt Gminy Psary,
Pan Grzegorz Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice,
członkowie Zarządu Powiatu:
Pani Halina Mentel, Pan Adam Szydłowski i Pan Marek Rajca,
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – Pan Jan Powałka,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Bożena Łapaj,
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego – Pan Rafał Kocot,
Proboszcz Parafii św. Stanisława B.M. w Czeladzi – ks. kanonik Jarosław Wolski,
a także przedstawiciele biura poselskiego Pana Posła Rafała Adamczyka.

Szpital w Czeladzi wznowił zapisy na bezpłatną kolonoskopię.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Szpital w Czeladzi ponownie zaprasza na bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu.

Lekarze zachęcają, by nie czekać z zapisami. Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych złośliwych nowotworów w Polsce, zaraz po raku płuc i raku prostaty u mężczyzn oraz raku piersi u kobiet. Każdego roku tę diagnozę słyszy od 12-15 tysięcy pacjentów.

 –„ Pamiętajmy, że regularna diagnostyka to szansa na zdrowe życie i  nie odkładajmy badań na później. Kolonoskopia w naszym szpitalu odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego” – mówi Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa czeladzkiej placówki lek. Marek Czekaj.

Nowotwór jelita grubego często rozwija się przez długi czas nie dając żadnych objawów. Dlatego kolonoskopia jest badaniem, które może uratować życie. Potwierdzają to ostatnie badania polskich naukowców z Centrum Profilaktyki Nowotworów i Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, które wykazały, że jedna kolonoskopia znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego nawet przez 17 lat.

Badanie kolonoskopijne umożliwia obejrzenie wnętrza jelita grubego przy użyciu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę i źródło światła (kolonoskop). Podczas kolonoskopii możliwe jest też pobieranie wycinków  do badań histopatologicznych, a także usuwanie pojedynczych polipów.

Badania w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czeladzi realizowane są w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Można się na nie zapisać  telefonicznie pod numerem telefonu: 500 022 394.

Badaniami mogą zostać objęte wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat, które nie wykonywały kolonoskopii w ostatnich 10 latach, osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego a także osoby powyżej 25 r.ż. z rodziny z zespołem Lyncha i powyżej 20 lat, jeśli w rodzinie występuje zespół polipowatości rodzinnej.

Nowy tomograf komputerowy w czeladzkim szpitalu

Pracownia diagnostyki obrazowej, działająca w szpitalu powiatowym w Czeladzi, ma nowy tomograf komputerowy. Z nowego urządzenia mogą korzystać chorzy leczeni w szpitalu i pacjenci z zewnątrz.

Aparat wyposażony jest w nową technologię, która umożliwia uzyskanie obrazów najwyższej jakości. Co ważne, podczas badania pacjent otrzymuje znacznie mniejszą dawkę promieniowania jonizującego.

Urządzenie posiada wbudowaną kamerę, która pomaga w zapewnieniu lepszej opieki pacjentowi dzięki ciągłej obserwacji podczas wykonywanej diagnostyki.  Badania przeprowadzane są znacznie szybciej, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń obrazu (artefaktów) wynikających z poruszania się pacjenta.

Tomografia komputerowa jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.  Pozwala na ocenę praktycznie wszystkich części ciała i stanowi jeden z podstawowych elementów diagnostyki wielu chorób, w tym nowotworów.

Nowy tomograf  pozwala m.in. na wykonywanie wysokiej jakości badań angiograficznych, umożliwia obrazowanie jelita grubego oraz wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka płuc, a także ocenę stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych.

Czeladzka pracownia należy do sieci centrów diagnostycznych HELIMED.

Przywracamy Zabiegi Planowe

Od poniedziałku 18 maja br.  wznawiamy planowe zabiegi.

Co powinieneś wiedzieć?

 • W pierwszej kolejności będziemy umawiać pacjentów których terminy zabiegów zostały przesunięte w związku z epidemią.
 • Każdy pacjent przed przyjęciem na zabieg będzie miał wykonany test na obecność koronawirusa.
 • Nasi pracownicy będą kontaktować się telefonicznie, przeprowadzą wstępny wywiad epidemiologiczny z pacjentem  i w przypadku braku przeciwwskazań ustalą termin zabiegu oraz dzień zgłoszenia się na pobranie wymazu.
 • W przypadku ujemnego wyniku pacjent zgłasza się na zabieg w ustalonym dniu.
 • W przypadku wyniku dodatniego pracownik szpitala telefonicznie poinformuje o tym pacjenta i przekaże mu dalsze zasady postępowania.
 • Czas pobytu pacjenta w szpitalu będzie skrócony do niezbędnego minimum.

Przywracanie planowych przyjęć na poszczególne badania i zabiegi będzie się odbywało zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i konsultantów krajowych.

Kontrolne testy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Czeladzi i pracowników przedszkoli.

Niemal 230 wymazów, w tym od osób przebywających w czeladzkim Domu Pomocy Społecznej pobrali w czwartek 14 maja,  lekarze Szpitala w Czeladzi, który podjął się stałej opieki nad pensjonariuszami. To już drugi DPS, który skorzysta z pomocy zespołu medycznego naszego szpitala. W ubiegłym tygodniu akcję testowania przeprowadzono w  Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie. Na 160 pobranych próbek wszystkie okazały się ujemne.

Współpraca szpitala z domami opieki ma  zminimalizować ryzyko pojawienia się niebezpiecznego wirusa w tych placówkach i uchronić przed chorobą najsłabszych.

„Wobec epidemii mieszkańcy tych placówek są całkowicie bezbronni. To w większości starsi, obciążeni wieloma chorobami ludzie. Przebywają w dużych skupiskach na stosunkowo małej powierzchni, co drastycznie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się zakażenia. Tak stało się we Włoszech, Francji, Belgii i Hiszpanii gdzie wskaźniki  śmiertelności wśród tej grupy dochodziły nawet do 50%. Także w Polsce mamy przykłady, jak tragiczne w skutkach może być pojawienie się koronawirusa w domu opieki. Dlatego wspólnie z władzami samorządowymi podjęliśmy działania, aby nie dopuścić do takiej sytuacji” – tłumaczy dr n. med. Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji Szpitala w Czeladzi.

Profilaktyczne testy w kierunku koronawirusa to jeden z elementów reżimu sanitarnego, jakie zalecili obu placówkom specjaliści ze szpitala. Kolejne to m.in. codzienna kontrola temperatury, stworzenie miejsc izolacji pacjentów, u których wystąpi gorączka, ograniczenie pracy personelu do jednego miejsca i stosowanie środków ochrony osobistej.

 „Liczymy na to, że DPSy, które objęliśmy opieką w pełni zastosują się do tych rekomendacji, dzięki czemu będziemy w stanie uchronić pensjonariuszy i personel przed koronawirusem” – mówi Dariusz Jorg.

Także w czwartek, 14 maja, w namiotach przed Szpitalem w Czeladzi przeprowadzono  akcję pobierania wymazów od pracowników żłobka i przedszkoli. To jeden z etapów przygotowujących do wznowienia działalności tych placówek w mieście, które jest planowane 18 maja.

Napisali o nas:

TVN 24

TVP KATOWICE

DZIENNIK ZACHODNI

RADIO ESKA

RADIO PIEKARY

RADIO ESKA

TWOJE ZAGŁĘBIE

COWZDROWIU.PL

PULSHR.PL

PORTAL SAMORZĄDOWY

Podziękowanie za wsparcie w czasie epidemii

Od początku epidemii koronawirusa Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej otrzymuje ogromne wsparcie od instytucji, firm i osób prywatnych. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc:

– Panu Posłowi  Rafałowi Adamczykowi,
– Pani Wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej,
– Pracownikom Starostwa Powiatowego,
– Radnym i Urzędowi Miasta w Czeladzi,
– Radnym i Urzędowi Miasta w Będzinie,
– Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach,
– Electrolux Poland Sp. z o.o.,
– Klubowi Sportowemu ZAGŁĘBIANKA,
– Kibicom CKS Czeladź,
– Sklepowi Rossmann Czeladź ul. Czeladzka,
– Rycerzom Kolumba w Czeladzi,
– Przedszkolu nr 7 w Czeladzi,
– Klubowi Sportowemu Górnik Piaski,
– Miejskiemu Klubowi Sportowemu  Górnik Wojkowice,
– Panova Cadvision, 3D Gence,
– Studio Figura Czeladź,
– restauracjom, które ofiarowały posiłki personelowi i pacjentom szpitala

oraz wszystkim, których nie wymieniliśmy, a którzy wspierają nasz zespół w walce z koronawirusem.

Zakończyła się kwarantanna na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Czeladzi. Wszyscy są zdrowi.

Po dwóch tygodniach dziś do domu wychodzą pacjenci, którzy od 31 marca wraz z personelem Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala w Czeladzi przebywali w kwarantannie po tym, jak u jednej z pielęgniarek wykryto koronawirus.

Mimo, że kobieta była w pracy, na oddziale nikogo nie zakaziła. Zadziałały procedury, które szpital wdrożył już wcześniej.

„Oddział był podzielony na 2 części: „infekcyjną” dla pacjentów gorączkujących i drugą dla niegorączkujących, których powód hospitalizacji był związany z zaostrzeniem chorób przewlekłych. Każdą z części opiekował się osobny zespół dzięki czemu personel się nie przemieszczał i nie kontaktował ze sobą. Dodatkowo byliśmy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej” – wymienia kierownik oddziału lek. Ewa Wiązania – Gacek.

Przez pierwszy tydzień pacjentami opiekował się tylko zespół medyczny, który pozostawał w izolacji na oddziale. Personel pracował w normalnym systemie zmianowym, dzięki czemu pacjenci nie odczuwali żadnych niedogodności, a pracownicy mieli czas na odpoczynek i regenerację.

„Poinformowaliśmy pacjentów o kwarantannie oraz o tym, że będą mieli zapewnioną opiekę tak jak do tej pory. Dużym plusem było to, że decyzją dyrekcji szpitala pierwsze testy zostały zrobione już po 2-3 dniach, zarówno wśród personelu jak i pacjentów. Wprawdzie nie miały one wpływu na długość kwarantanny, ale zdecydowanie  obniżyły poziomu stresu i zwiększyły poczucie bezpieczeństwa. – mówi lek. Ewa Wiązania – Gacek.

Aby skrócić czas oczekiwania na wyniki dyrekcja szpitala zdecydowała się na transport próbek aż do Warszawy.

„Im dłuższy czas oczekiwania na wyniki tym bardziej wzrasta ryzyko, że jeśli okażą się dodatnie liczba zakażonych się zwiększy, ponieważ bez testów nie wiadomo kogo należy izolować. Dlatego mimo większych kosztów dla szpitala badania zostały zlecone laboratorium w Warszawie, gdzie wyniki otrzymujemy do 24 godzin – tłumaczy dr Dariusz Jorg Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji PZZOZ w Czeladzi – to również większy komfort psychiczny dla osób, które na swój wynik czekają.

Zarówno testy zlecone przez szpital 2 kwietnia, jak i powtórzone 7 kwietnia potwierdziły, że wszyscy pracownicy są zdrowi. Dzień później z kwarantanny szpitalnej została decyzją sanepidu zwolniona cała kadra medyczna. Procedura nie przewiduje takiej możliwości w przypadku pacjentów, którzy zostali odizolowani na kolejne 7 dni.

„Lekarze i pielęgniarki bardzo o nas dbali. Opieka była wspaniała, personel bardzo miły, wszystko  nam wytłumaczono – mówi pacjentka Pani Mirosława.

Personel oddziału zadbał także, aby w Wielkanoc nie zabrakło świątecznej atmosfery.

„Żeby ten czas trochę umilić zorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne przygotowane przez nasze rodziny, tak aby pacjenci mogli wspólnie spożyć świąteczny posiłek – mówi Ewa Wiązania – Gacek.

Pacjenci to docenili. W podzięce za opiekę jedna z pań namalowała nawet dla personelu obraz.

„Wszyscy się bardzo starali i opiekowali nami. W niedzielę zostaliśmy zaproszeni przez panią ordynator na wielkanocne śniadanie. Był pięknie zastawiony stół, to nam dało taką atmosferę świąt” – opowiada Pani Halina, która dziś po 14 dniach wraca do domu.

Nie zawiedli także darczyńcy, którzy wspomagali szpital. Dzięki inicjatywie Zarządu Powiatu Będzińskiego i zaangażowaniu gminy Siewierz i firmy Electrolux, na oddział trafiła pralkosuszarka, dzięki czemu personel personel medyczny może  wyprać i wysuszyć odzież na miejscu w szpitalu.

Wstrzymanie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z wykryciem SARS-CoV 2 u jednej z pielęgniarek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, działalność ww. oddziału zostaje wstrzymana.
Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, 40 osób w tym pacjenci oraz pozostały personel zostali objęci kwarantanną szpitalną do dowołania.
Szpital pozostaje w kontakcie z Sanepidem i w pełni stosuje się do wszystkich procedur.
W placówce nadal udzielana jest pomoc w zakresie pediatrii i psychiatrii.

Milion od Rady Powiatu na walkę z koronawirusem.

Powiat Będziński zakupi dla Szpitala m.in. niezbędne środki ochrony indywidualnej, specjalistyczny ambulans, a także wesprze rozbudowę OIOM-u i zakup respiratorów.
Zarząd Powiatu Będzińskiego zdecydował o przekazaniu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 1.000.000 zł na walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachorowalnością na COVID-19.

Przychylając się do prośby dyrekcji szpitala, mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiat przekaże pieniądze na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego:
– 5.000 sztuk maseczek jednorazowych,
– 1.000 sztuk kombinezonów ochronnych z kapturami i osłonami na buty.
Ponadto władze Powiatu Będzińskiego zdecydowały o sfinansowaniu zakupu nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, obejmującym defibrylator transportowy i przenośny zestaw tlenowy.

– W aktualnym czasie tak skonfigurowany ambulans będzie wykorzystywany do obsługi pacjentów podejrzanych i chorych na COVID-19 do transportu pomiędzy naszym szpitalem a oddziałami i szpitalami zakaźnymi. Po wygaśnięciu epidemii, ambulans będzie wykorzystywany do transportu miedzyszpitalnego pacjentów PZZOZ pozostających w stanie zagrożenia życia – wyjaśnia Dyrektor PZZOZ, Aldona Sylwa.
Zakupiony zostanie także aparat ultrasonograficzny, będący podstawowym sprzętem medycznym diagnostycznym wskazanym do codziennej ewaluacji stanu płuc u chorych na COVID-19. Szpital może także liczyć na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (powiększenie o kolejne trzy łóżka).

– Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, szczególnie w tym okresie, powinny stanowić priorytet w działaniach samorządowców. Obecna sytuacja stanu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze dosadniej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie tego rodzaju usług medycznych dla mieszkańców gmin i miast Powiatu Będzińskiego – podkreśla Starosta Będziński, Sebastian Szaleniec.

Tymczasem analiza danych statystycznych obrazujących stopień wykorzystania miejsc łóżkowych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PZZOZ wykazała, że miały one jeden z najwyższych wskaźników obłożenia w województwie śląskim i z trudnością pokrywały zabezpieczenie medyczne w zakresie intensywnej terapii dla chorych Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i ludności Powiatu Będzińskiego. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną i lawinowo narastające zapotrzebowanie na miejsca intensywnej terapii, inwestycja w rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wydaje się być zatem najbardziej racjonalnym sposobem wydatkowania środków publicznych, w istotny sposób poprawiającym sytuację zdrowotną i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu będzińskiego.

Na wsparcie szpitala ze swoich budżetów zdecydowały się także miasta i gminy Powiatu Będzińskiego: Będzin (350.000 zł), Czeladź (300.000 zł), Siewierz (100.000 zł), Bobrowniki (130.000 zł), Psary (50.000 zł), Wojkowice (60.000 zł).

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

źródło: https://powiat.bedzin.pl/

Kolejne dary dla szpitala

Serdecznie dziękujemy kolejnym darczyńcom za okazaną pomoc:

Piekarni Cukierni KIEŁEK za słodki poczęstunek w postaci drożdżówek

Radnemu Rady Miasta Sosnowiec – Łukaszowi Litewce za zapiekanki i 10 tys. rękawiczek foliowych

Restauracji Dobre Jadło za pożywne zupy

Jest nam niezwykle miło, że tak wiele osób i instytucji wspiera nas dobrym słowem i darowiznami!

Kibice CKS Czeladź wspierają Szpital

Kibice Czeladzkiego Klubu Sportowego Czeladź włączyli się w pomoc dla Szpitala w Czeladzi i zorganizowali zbiórkę środków oraz najpotrzebniejszych rzeczy, które mogą pomóc personelowi medycznemu w pracy.
Zebrane produkty zostały dziś dostarczone do Szpitala, za co serdecznie dziękujemy!

Komunikat ws. Przekazywania rzeczy osobistych dla pacjentów

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ  EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE
WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZANIA CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W POWIATOWYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.

INFORMACJE BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE
PO WERYFIKACJI ROZMÓWCY PRZEZ LEKARZA ODDZIAŁU.

PRZEKAZYWANIE RZECZY OSOBISTYCH DLA CHORYCH JEST MOŻLIWE POPRZEZ DOSTARCZENIE ICH DO PUNKTU INFORMACYJNEGO SZPITALA W FORMIE OPISANEJ PACZKI:

IMIĘ I NAZWISKO CHOREGO
ODDZIAŁ