-->

Konsylium lekarskie w ramach programu S.O.S. Rak

Od listopada w Szpitalu w Czeladzi regularnie będą się odbywać konsylia lekarskie w ramach programu Szpitali Onkologicznie Skoordynowanych (S.O.S. Rak) do których należy PZZOZ w Będzinie i Czeladzi, Szpitale Powiatowe w Zawierciu i w Myszkowie oraz Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli specjaliści z Czeladzi oraz z ZCO w Dąbrowie Górniczej odbyło się 5 listopada. Eksperci wspólnie przeanalizowali dokumentację trzech pacjentek leczących się na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Czeladzi oraz podjęli decyzje dotyczące dalszej terapii.

S.O.S. Rak to pierwszy w kraju tak zorganizowany program opieki nad pacjentami onkologicznymi. Nad procesem terapii pacjenta czuwa koordynator, który przez cały okres leczenia jest dla niego łącznikiem pomiędzy placówkami medycznymi oraz przeprowadza przez etap wstępnej  i pogłębionej diagnostyki.

W szpitalach biorących udział w programie S.O.S. RAK pacjenci mają do dyspozycji pełny zakres badań – od  laboratoryjnych po obrazowe, takie jak badania USG, endoskopowe, rentgenowskie, tomografię komputerową, mammografię, rezonans magnetyczny.

Jednym z elementów programu są właśnie  konsylia medyczne, które odbywają się  na miejscu w szpitalu z udziałem onkologów z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, podczas których zespół specjalistów opracuje dalsze etapy leczenia. W zależności od rodzaju nowotworu pacjent bezzwłocznie trafia do placówki specjalizującej się w danych procedurach.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje zadanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP). Celem PBP jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. W systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

 Kryteria dla populacji podlegającej badaniu:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
  • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

 Kryteria wyłączenia:

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
  • kolonoskopia w ostatnich 10 latach.

 Sposób rekrutacji:

Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub mogą zgłosić się indywidualnie. Kandydaci do badań powinni dostarczyć wypełnioną ankietę do Biura Programu w Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają ustalany termin badania, a następnie wykonywaną kolonoskopię przesiewową.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 500 022 394
lub pod adresem e-mail clp.pbp@gmail.com

Wzór ankiety kwalifikacyjnej do pobrania