ODDZIAŁ DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
Segment D

Kierownik oddziału

Dr n. med. Agata Karnowska
Specjalista Psychiatrii

Pielęgniarz oddziałowy

mgr piel. Jerzy Kacprzyk
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i epidemiologicznego

Sekretariat

(32) 731 22 74

Lekarze

(32) 731 23 15

Pielęgniarki

(32) 731 22 03

Oddział Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych leczy zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia schizotypowe), choroby afektywne(zaburzenia depresyjne, stany maniakalne), zaburzenia adaptacyjne, związane ze stresem, zaburzenia nerwicowe (lękowe, depresyjne oraz występujące pod postacią somatyczną), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane spożywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, środki narkotyczne).

Do oddziału trafić może każdy pacjent ubezpieczony w NFZ lub nieubezpieczony (zgodnie z funkcjonującą ustawą o ochronie zdrowia psychicznego – w takim przypadku koszty pobytu i leczenia ponosi Ministerstwo Zdrowia).

W przypadku metod pracy oddział opiera się w głównej mierze na:

  • terapii farmakologicznej z uwzględnieniem najlepszych środków farmakologicznych,
  • psychoterapii indywidualnej i grupowej,
  • psychoedukacji pacjentów oraz ich rodzin.

Lekarze oddziału wykonują również świadczenia w Poradni Przeciwalkoholowej oraz korzysta ze sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w Dziale Diagnostyki Medycznej i Analitycznej, Pracowni Tomografii Komputerowej, Zakładzie Fizjoterapii i Rehabilitacji.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH