Oddział Chorób Wewnętrznych I

Adres:

Czeladź, ul. Szpitalna 40
główny budynek szpitala
Segment C – III piętro

Kierownik oddziału

dr n. med. Mirosława Rogal
Specjalista Kardiologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Anna Zub
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Oddział Chorób Wewnętrznych I liczy 53 łóżka, w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej z pełnym monitorowaniem. W oddziale leczeni są pacjenci o szerokim spektrum rozpoznań internistycznych, zarówno w stanach zagrożenia życia jak i pacjenci przyjmowani do oddziału w celach diagnostycznych.

W oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczno-laboratoryjną, Oddział prowadzi leczenie różnorodnych schorzeń do których należą między innymi:

  • choroby układu krążenia,
  • szybka diagnostyka chorób układu krążenia,
  • schorzenia układu oddechowego – zapalenia oskrzeli, płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc i dychawica oskrzelowa
  • choroby układu moczowego – zapalenia dróg moczowych, nerek, kamica,
  • schorzenia metaboliczne – cukrzyca i zaburzenia gospodarki lipidowej,
  • choroby endokrynologiczne,
  • choroby przewodu pokarmowego – żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego, trzustki, a także diagnostyka uszkodzeń wątroby – toksycznych i pozapalnych,
  • podejrzenia choroby nowotworowej, która może być rozpoznawana dzięki badaniom obrazowym, ultrasonograficznym, radiologicznym i tomografii komputerowej, a także badaniom endoskopowym. Po uzyskaniu rozpoznania przeprowadzana jest w oddziale konsultacja onkologiczna celem ustalenia dalszego leczenia specjalistycznego,
  • zatrucia najczęściej alkoholem i środkami farmaceutycznymi. Przeprowadzana jest detoksykacja, ocena stopnia zatrucia oraz konsultacje specjalistyczne

Stale prowadzona analiza zakażeń szpitalnych gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo, a systematyczna modernizacja Oddziału zapewnia chorym komfort pobytu.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I