Zarząd

p.o. Dyrektora

mgr Aldona Sylwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Kozub

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji

dr n. med. Dariusz Jorg

 

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

mgr Bożena Bendkowska