Zarząd

Dyrektor

mgr Aldona Sylwa

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Marek Czekaj

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji

dr n. med. Dariusz Jorg

 

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

mgr Bożena Bendkowska

 

p.o. Główny Księgowy

Duniasza Solik