Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Karolina Pańkowska iod@pzzoz.bedzin.pl

tel. 265-16-44 wew. 283

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI DANYMI Kierownik:
Marcin Machura
m.machura@pzzoz.bedzin.pl

tel. 265-16-44 wew. 233

ARCHIWUM
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Iwona Nowak i.nowak@pzzoz.bedzin.pl

tel. 265-16-44 wew. 304

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Główny Księgowy tel. centr. 265-16-44 wew. 360
Sekcja ds. finansowo-księgowych Kierownik:
Gabriela Tadajska
tel. centr. 265-16-44 wew. 292

g.tadajska@pzzoz.bedzin.pl

Kasa tel. centr. 265-16-44 wew. 266
Sekcja Płac Kierownik:
Ewa Gil
tel. centr. 265-16-44 wew. 269

e.gil@pzzoz.bedzin.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Kierownik:
Tomasz Świtaj
tel. centr. 265-16-44 wew. 207

t.switaj@pzzoz.bedzin.pl

przetargi@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ KONTROLINGU
I ANALIZ EKONOMICZNYCH
Kierownik:
Paweł Wiśniewski
tel. centr. 267-16-44 wew. 277
p.wisniewski@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ INFORMATYKI   tel. centr. 265-16-44 wew.210

tel. centr. 265-16-44 wew.278

it@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ KONTRAKTOWANIA,
WERYFIKACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
Kierownik:
Jolanta Urbańska
tel. centr. 267-16-44 wew. 308

j.urbanska@pzzoz.bedzin.pl

Kontraktowanie   tel. centr. 267-16-44 wew. 308

kontraktowanie@pzzoz.bedzin.pl

Statystyka   Czeladź tel. 265-16-44 wew. 268

statystyka@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH Kierownik:
Małgorzata Wiśniewska
tel. centr. 265-16-44 wew. 202
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl
Sprawy pracownicze Z-ca Kierownika:
Anna Machura
tel. centr. 265-16-44 wew. 273
a.machura@pzzoz.bedzin.pl
kadry@pzzoz.bedzin.pl 
Sprawy organizacyjne Z-ca Kierownika:
Joanna Rogacka
tel. centr. 265-16-44 wew. 304
j.rogacka@pzzoz.bedzin.pl
organizacyjny@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Małgorzata Wiśniewska tel. centr. 265-16-44 wew.202
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl
Maciej Maciąga tel. centr. 265-16-44 wew.366
m.maciaga@pzzoz.bedzin.pl
SŁUŻBY BHP Łukasz Chanak tel. centr. 265-16-44 wew. 236
l.chanak@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OBRONNYCH Gabriela Rybicka g.rybicka@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Damian Bacior tel. centr. 265-16-44 wew. 236
d.bacior@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ADMINISTRACJI Kierownik:
Ewa Dziuk
tel. centr. 265-16-44 wew. 293

e.dziuk@pzzoz.bedzin.pl
administracja@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ TECHNICZNY Kierownik:
Renata Chudecka
tel. centr. 265-16-44 wew. 209
r.chudecka@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH   tel. centr. (32) 265-16-44 wew. 328
d.wronska@pzzoz.bedzin.pl