Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Joanna Rogacka iod@pzzoz.bedzin.pl
tel. 265-16-44 wew. 283
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI DANYMI Kierownik:
Marcin Machura
m.machura@pzzoz.bedzin.pl
tel. 265-16-44 wew. 233
ARCHIWUM
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Iwona Nowak i.nowak@pzzoz.bedzin.pl
tel. 265-16-44 wew. 304
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Główny Księgowy tel. centr. 265-16-44 wew. 360
Sekcja ds. finansowo-księgowych Kierownik:
Gabriela Tadajska
tel. centr. 265-16-44 wew. 292
g.tadajska@pzzoz.bedzin.pl
Kasa tel. centr. 265-16-44 wew. 266
Sekcja Płac Kierownik:
Ewa Gil
tel. centr. 265-16-44 wew. 269
e.gil@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kierownik:
Tomasz Świtaj
tel. centr. 265-16-44 wew. 207
t.switaj@pzzoz.bedzin.pl|
przetargi@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ INFORMATYKI, KONTROLINGU I ANALIZ EKONOMICZNYCH Kierownik:
Paweł Wiśniewski
tel. centr. 267-16-44 wew. 277
p.wisniewski@pzzoz.bedzin.pl
Kontroling i analizy ekonomiczne   tel. centr. 265-16-44 wew. 277
kontroling@pzzoz.bedzin.pl
Informatyka  

tel. centr. 265-16-44 wew.210
tel. centr. 265-16-44 wew.278
it@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ KONTRAKTOWANIA,
WERYFIKACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
Kierownik:

tel. centr. 267-16-44 wew. 308
Kontraktowanie   tel. centr. 267-16-44 wew. 308
kontraktowanie@pzzoz.bedzin.pl
Statystyka   Czeladź tel. 265-16-44 wew. 268
statystyka@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Kierownik:
Małgorzata Wiśniewska
 

Z-ca Kierownika:
Anna Machura

tel. centr. 265-16-44 wew. 202
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.p
te
l. centr. 265-16-44 wew. 273
a.machura@pzzoz.bedzin.pl
kadry@pzzoz.bedzin.pl 
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY Kierownik:
Joanna Rogacka
tel. centr. 265-16-44 wew. 304
j.rogacka@pzzoz.bedzin.pl
organizacyjny@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Małgorzata Wiśniewska tel. centr. 265-16-44 wew.202
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl
Maciej Maciąga tel. centr. 265-16-44 wew.366
m.maciaga@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA BHP Łukasz Chanak tel. centr. 265-16-44 wew. 236
l.chanak@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OBRONNYCH Gabriela Rybicka g.rybicka@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Damian Bacior tel. centr. 265-16-44 wew. 236
d.bacior@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ADMINISTRACJI Kierownik:
Ewa Dziuk
tel. centr. 265-16-44 wew. 293

e.dziuk@pzzoz.bedzin.pl
administracja@pzzoz.bedzin.pl

DZIAŁ TECHNICZNY Kierownik:
Renata Chudecka
tel. centr. 265-16-44 wew. 209
r.chudecka@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA INWESTYCJI    
ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH   tel. centr. (32) 265-16-44 wew. 328
d.wronska@pzzoz.bedzin.pl