Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Małgorzata Gajos iod@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 23 04
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI DANYMI Kierownik:
Marcin Machura
m.machura@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 22 33
ARCHIWUM
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Martyna
Underowicz
tel. 32 731 23 04
GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Ogorzałek
m.ogorzalek@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 22 92
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Kierownik:
Gabriela Tadajska
tel. 32 731 22 92
g.tadajska@pzzoz.bedzin.pl
Kasa tel. 32 731 22 66
DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Kierownik:
Anna Gądek
tel. 32 731 22 69
a.gadek@pzzoz.bedzin.pl
Z-ca Kierownika:
Anna Machura
tel. 32 731 22 73
a.machura@pzzoz.bedzin.pl
kadry@pzzoz.bedzin.pl 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I UMÓW
Kierownik:
Tomasz Świtaj
tel. 32 731 22 07
t.switaj@pzzoz.bedzin.pl|
przetargi@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ INFORMATYKI, KONTRAKTOWANIA, WERYFIKACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
Kierownik:
Paweł Wiśniewski
tel. 32 731 22 77
p.wisniewski@pzzoz.bedzin.pl
Weryfikacja Świadczeń Medycznych   tel. 32 731 22 77
rozliczenia@pzzoz.bedzin.pl
Informatyka  

tel. 32 731 22 10
tel. 32 731 22 78
it@pzzoz.bedzin.pl

Kontraktowanie   tel. 32 731 23 08
kontraktowanie@pzzoz.bedzin.pl
Statystyka   Czeladź tel. 32 731 23 08
statystyka@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ KONTROLINGU I ANALIZ EKONOMICZNYCH
Kierownik:
Krystian Czaj
tel. 32 731 2292
k.czaj@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY Kierownik:
Marta Kurzacz
tel. 32 731 22 83
organizacyjny@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Małgorzata Wiśniewska tel. 32 731 22 02
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl
Maciej Maciąga tel. 32 731 23 66
m.maciaga@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA BHP Łukasz Chanak tel. 32 731 22 36
l.chanak@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OBRONNYCH Gabriela Rybicka g.rybicka@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Damian Bacior tel. 32 731 22 36
d.bacior@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Kierownik:
Magdalena Świerczyna
tel. 32 731 22 93
m.swierczyna@pzzoz.bedzin.pl
administracja@pzzoz.bedzin.pl
Sekcja Zaopatrzenia Kierownik:
Ewa Dziuk
tel. 32 731 22 93
e.dziuk@pzzoz.bedzin.pl

Sekcja Techniczna Kierownik:
Renata Chudecka
tel. 32 731 22 09
r.chudecka@pzzoz.bedzin.pl
Sekcja Aparatury Medycznej tel. 32 731 23 16
aparatura@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA INWESTYCJI  Kierownik:
Katarzyna Grychowska
k.grychowska@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH   tel. 32 731 23 28
d.wronska@pzzoz.bedzin.pl