Poradnia dla pacjentów po przechorowaniu COVID-19

Poradnia dla pacjentów po przechorowaniu COVID-19 Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej działała w ramach poradni kardiologicznej,  służy  zarówno  hospitalizowanym na oddziale dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2 czeladzkiej placówki, jak i wszystkim mieszkańcom powiatu będzińskiego, którzy przeszli COVID-19 bez potrzeby hospitalizacji, ale odczuwają powikłania po chorobie

Zespół poradni tworzą lekarze Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na co dzień pracujący z pacjentami covidowymi tj. kardiolodzy i interniści. W zależności od zgłaszanych problemów pacjenci będą przechodzić diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową z echem serca i tomografią komputerową włącznie.

Skierowanie do poradni dla pacjentów po przechorowaniu COVID-19 powinno zostać wystawione do poradni kardiologicznej z rozpoznaniem ICD 10 Z03.9 – Stan po COVID-19.

Poradnia działa w każdy wtorek od 14:00-16:30 przy ul. Szpitalnej 40, 41-250 Czeladź.

Rejestracja pacjentów odbywa się pod nr telefonu
tel. centr. (32) 265-16-44 wew. 318
tel. kom. 690 – 475 – 233
w godzinach 9.00 do 16.00