Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2

Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2 Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonuje na bazie łóżek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz Oddziału Neurologicznego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Oddział dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2 liczy 135 łóżek w tym:
POZIOM II – 120 łóżek w tym 12 łóżek intensywnego nadzoru
POZIOM III – 15 łóżek Neurologicznych dla pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV2

Uprzejmie informujemy, że na oddziałach dostępne są następujące numery telefonów dla rodzin pacjentów:

POZIOM II:

ODCINEK I – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Lekarz Dyżurny: 721 – 315 – 721

Pielęgniarki: 506 – 090 – 971

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00

ODCINEK II – Oddział Chirurgii Ogólnej

Lekarz Dyżurny: (32) 731 22 45

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00

POZIOM III – DLA PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH:

Lekarz Dyżurny: (32) 731 22 79

Pielęgniarki: (32) 731 23 31

Sugerowane godziny kontaktu: 13.00-15.00