Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

DYREKCJA SZPITALA


 

p.o. Dyrektora:

Jolanta Sikora - Kałużna

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:

dr n. med. Dariusz Kozub

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych

Aldona Sylwa

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji

dr n. med. Dariusz Jorg