Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ


 

 SEKRETARIAT

Adres: ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź

e-mail: sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

tel. centr. (32) 265-16-44 wew. 222

tel. bezp. (32) 265-37-56

REGON: 278209300

NIP: 625-22-47-223