Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ


       Z dniem 01.05.2004 r. zgodnie z decyzją organu założycielskiego jakim jest Rada Powiatu Będzińskiego powstał Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w wyniku połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
        got    

Główna siedziba PZZOZ znajduje się w Czeladzi przy
ul. Szpitalnej 40.
      

     W prowadzonej działalności kierujemy się profesjonalizmem, dlatego naszym pacjentom, których dobro jest dla nas najważniejsze, oferujemy usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, zaspokajając ich potrzeby i oczekiwania.

 

Misja Szpitala 

 

Naszą misję realizujemy bazując na:

  • dwóch Szpitalach, w skład których wchodzi 14 oddziałów,
  • Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
  • dwóch Przychodniach Specjalistycznych, w skład których wchodzą 34 poradnie specjalistyczne oraz Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ), Hospicjum Domowe.
  • Działach Diagnostyki Medycznej i Analitycznej (z licznymi pracowniami diagnostycznymi m.in. RTG, USG, UKG, EEG, Audiometrii),
  • Zakładzie Fizjoterapii i Rehabilitacji.