Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Przetarg nieograniczony na dostawę biometru optycznego nr 35/PN/17/2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych stosowanych w okulistyce Nr DZA.381.1.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa uruchomienia i utrzymania systemu kompleksowej obsługi urządzeń: drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiajacego oraz urządzeń wielofunkcyjnych najmowanych od Wykonawcy" Nr 33/PN/17/2018.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa materacy zmiennociśnieniowych "  Nr 36/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce oraz materiałów i akcesoriów do aparatu Infiniti"  Nr 34/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony pn. "Zakup i uruchomienie systemu konfekcjonowania formularzy bezkopertowych"  Nr 32/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. " Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych" Nr 22/OKM/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup i uruchomienie przełącznika zarządzalnego stackowalnego wraz z wkładkami światłowodowymi SFP" Nr 27/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem  aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerko zastępczych do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 31/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 30/L/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 25/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa aparatu do ultrasonografii" do placówki PZZOZ  Nr 28/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa rękawic chirurgicznych i rękawic diagnostycznych" Nr 26/R/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa implantów do placówki PZZOZ" Nr 24/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz najem aparatu OB nr 21/SM/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup ratalny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej" Nr 23/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania