Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do  zabiegów laparoskopowych i artroskopii,         Znak sprawy: DZA.381.22.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy dla placówek Powiatowego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.16.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ Znak sprawy: DZA.381.19.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do żywienia dojelitowego i sprzetu medycznego jednorazowego uzycia oraz produktów do Zywienia pozajelitowego  Znak sprawy: DZA.381.18.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce  oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji. Znak sprawy: DZA.381.20.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce  oraz materiałów i akcesoriów do aparatu InfinitiiZnak sprawy: DZA.381.21.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych, materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań Znak sprawy: DZA.381.15.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  Znak sprawy: DZA.381.17.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  Znak sprawy: DZA.381.13.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ Znak sprawy: DZA.381.11.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszceń na potrzeby Oddziału Okulistyki wraz z blokiem operacyjnym  (lokalizacja Będzin)."   Znak sprawy DZA.381.14.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania