Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji nr 8/D/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nr 6/L/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ
Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. Projekt i przebudowa pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Znak sprawy: 7/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje  Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie Odwołania