Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.6.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.3.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.5.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych. Znak sprawy: DZA.381.2.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak sprawy: DZA.381.1.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.46.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie: transportu sanitarnego pacjentów, transportu krwi i preparatów krwiopochodnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.45.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych oraz produktów do pielęgnacji pacjenta dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.44.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.43.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.  Znak sprawy: DZA.381.41.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.  Znak sprawy: DZA.381.40.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na zakup ratalny sprzętu komputeroego oraz drukarki etykiet wraz z wyposażeniem.  Znak sprawy: DZA.381.38.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych.  Znak sprawy: DZA.381.37.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.  Znak sprawy: DZA.381.36.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na zakup ratalny sprzętu komputeroego oraz drukarki etykiet wraz z wyposażeniem.  Znak sprawy: DZA.381.35.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego.  Znak sprawy: DZA.381.34.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na zakup ratalny narzędzi mikrochirurgicznych stosowanych w okulistyce.  Znak sprawy: DZA.381.33.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania