Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nr 11/L/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

  Przetarg nieograniczony na Adaptację trzech pomieszczeń i korytarza dla Oddziału Okulistyki w budynku Szpitala w Czeladzi nr 12/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania