Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszceń na potrzeby Oddziału Okulistyki wraz z blokiem operacyjnym  (lokalizacja Będzin)."   Znak sprawy DZA.381.14.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na zakup ratalny narzędzi mikrochirurgicznych stosowanych w okulistyce Znak sprawy: DZA.381.12.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę   gazów technicznych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ Znak sprawy: DZA.381.7.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek   Znak sprawy DZA.381.8.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę   wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce oraz materiałów i akcesoriów do aparatu Infiniti Znak sprawy: DZA.381.9.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę   wyrobów z włókniny i zestawów obłożeniowych jednorazowego użytku   Znak sprawy DZA.381.10.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszceń szpitala z przeznaczeniem na Poradnie Specjalistyczne, zlokalizowanych w budynku "G" Szpitala w Będzinie wchodzącego w skład PZZOZ w Czeladzi."   Znak sprawy DZA.381.6.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do stabilizacji złamań kości   Znak sprawy DZA.381.5.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na zakup ratalny zestawu do laparoskopii  Znak spraw DZA.381.3.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na zakup ratalny biometru optycznego Znak spraw DZA.381.4.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę biometru optycznego nr 35/PN/17/2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych stosowanych w okulistyce Nr DZA.381.1.2018

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania