Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa implantów do placówki PZZOZ" Nr 24/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz najem aparatu OB nr 21/SM/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup ratalny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej" Nr 23/PN/2017.

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Zamówienie z wolnej ręki Nr 3/WR/2017 pn. "Zakup ratalny sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania  dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej".

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów medycznych dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 20/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi mikrochirurgicznych stosowanych w okulistyce nr 19/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemu źródeł gazów medycznych – tlenu, próżni i sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej z niezbędnym oprzyrządowaniem i systemem rezerwy butlowej tlenu wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlano-instalacyjnych  nr 18/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na zakup ratalny aparatów medycznych dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 17/PN/2017

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania