Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego jednorazowego użycia oraz produktów do żywienia pozajelitowego. Znak sprawy: DZA.381.14.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę leków płynów infuzyjnych oraz środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Znak sprawy: DZA.381.11.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na zakup ratalny narzędzi laparoskopowych do operacji ginekologicznych i chirurgicznych Znak sprawy: DZA.381.12.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów opatrunkowych, innych wyrobów medycznych i pieluchomajtek. Znak sprawy: DZA.381.10.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.9.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę  wyrobów medycznych. Znak sprawy: DZA.381.8.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.4.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.7.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.6.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.3.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Znak sprawy: DZA.381.5.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych. Znak sprawy: DZA.381.2.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania

Przetarg nieograniczony na dostawę leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak sprawy: DZA.381.1.2019

Ogłoszenie SIWZ Wyjaśnienia   i modyfikacje Informacja z otwarcia  ofert Wybór i unieważnienie  Odwołania