Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

07.02.2019 - Komunikat ws. kasacji dokumentacji medycznej

 

06.02.2019r.

Komunikat ws. kasacji dokumentacji medycznej 


Szanowni Państwo!

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi informuje, iż w kwietniu 2019 r. planowany jest termin usunięcia dokumentacji medycznej. Szczegółowy spis dokumentacji do zniszczenia znajduje się poniżej. Osoby zainteresowane odbiorem swojej dokumentacji proszone są o zgłoszenie się po nią do dnia 25.03.2019 r.

Niszczona dokumentacja

Poradnia Specjalistyczna

LP

Nazwa poradni

Lata wizyt pacjenta

1

Chirurgiczna

1992-1998

2

Dermatologiczna

1997-1998

3

Okulistyczna

1998

4

Laryngologiczna

1998

5

Wad postawy

1995-1996

6

Zdrowia psychicznego

1997-1998

7

Terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

1998

8

Neurologiczna

1998

9

Neurologiczna – dziecięca

1996

10

Alergologiczna

1996

11

Preluksacyjna

1996

12

Medycyny Pracy

1996

13

Urazowo Ortopedycznej

1992-1998

14

Poradnie Zdrowia Psychicznego (przykopalniane)

1970-1990

Inne

1

Historia Choroby Pacjenta Oddziału dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

1968-1998

2

Historia Choroby Pacjenta - Zgony

1988

3

Zdjęcia RTG

2008