Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ

 


 

 SEKRETARIAT

Adres: ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź

e-mail: sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

 

REGON: 278209300                 NIP: 625-22-47-223