Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :


POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PLANY POSTĘPOWAŃ


Plan postępowań o udzielenie zamówień Powiatowego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej na rok 2017.

Załącznik